เลขโรมัน และตัวอย่าง การเขียนเลขโรมัน

ฝากข่าว โดย :

เลขโรมัน เป็นระบบตัวเลข อักขระพิเศษ ที่ใช้ใน โรมโบราณ เลขโรมันถือเป็น ระบบเลขไม่มีหลัก หมายถึง ไม่ว่าจะเขียนตัวเลขแต่ละตัวไว้ ณ ตำแหน่งใดของค่าตัวเลขนั้นจะมีค่าคงที่เสมอ ระบบเลขโรมัน สรุปสัญลักษณ์เลขโรมันที่ใช้กัน ดังนี้

เลขโรมัน

–  ถ้าเขียนสัญลักษณ์ ที่มีค่าน้อยกว่าไว้ด้านหน้าสัญลักษณ์ที่มีค่ามากกว่า ค่าของจำนวนที่ได้จะมีค่าเท่ากับจำนวนที่มีค่ามากลบด้วยจำนวนที่มีค่าน้อย และจะเขียนสัญลักษณ์เพียงคู่เดียวในแต่ละหลักเท่านั้น
– จำนวนที่มีค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญลักษณ์ดังกล่าว จะเขียน บาร์ (ขีด) ไว้บนสัญลักษณ์เหล่านี้ ซึ่งหากบาร์ถูกกำหนดไว้บนสัญลักษณ์ใด สัญลักษณ์ ตัวเลข โรมัน นั้นจะแทนจำนวนซึ่งมีค่าเท่ากับสัญลักษณ์นั้นคูณด้วย 1,000

ตัวอย่าง การเขียนเลขโรมัน

เลขโรมันเลขอารบิกค่าตัวเลขเลขโรมันเลขอารบิกค่าตัวเลข
I1หนึ่งC100หนึ่งร้อย
II2สองCC200สองร้อย
III3สามCCC300สามร้อย
IV4สี่CD400สี่ร้อย
V5ห้าD500ห้าร้อย
VI6หกDC600หกร้อย
VII7เจ็ดDCC700เจ็ดร้อย
VIII8แปดDCCC800แปดร้อย
IX9เก้าCM900เก้าร้อย
X10สิบM1,000หนึ่งพัน
XI11สิบเอ็ดMM2,000สองพัน
XII12สิบสองMMXVIII2,018สองพันสิบแปด
XX20ยี่สิบMMDLXI2,561สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
XXX30สามสิบMMM3,000สามพัน
XL40สี่สิบMMMCMXCIX3,999สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
L50ห้าสิบMV4,000สี่พัน
LX60หกสิบMCMXCVII1997
LXX70เจ็ดสิบ
LXXX80แปดสิบ
XC90เก้าสิบ

ตัวเลข โรมัน คือ ระบบตัวเลข ที่ใช้ในโรมโบราณ
เลข 4 โรมัน คือ IV
เลข โรมัน 2000 คือ MM
เลข 9 โรมัน คือ IX
เลข 5 โรมัน คือ V
เลข โรมัน 1997 คือ M CM XC VII
เลข 10 โรมัน คือ X
เลข 8 โรมัน คือ VIII
เลข 11 โรมัน คือ XI

นอกจากนี้ ยังมี สัญลักษณ์ ตัวเลข อักขระพิเศษ อื่นที่ไม่ได้ใช้ในระบบเลข โรมัน ปัจจุบัน แต่ปรากฏอยู่ใน รหัสยูนิโค๊ด ดังนี้

 (U+2180) มีค่าเท่ากับ 1,000
 (U+2181) มีค่าเท่ากับ 5,000
 (U+2182) มีค่าเท่ากับ 10,000
 (U+2187) มีค่าเท่ากับ 50,000
 (U+2188) มีค่าเท่ากับ 100,000

Related Posts