เรียนภาษาจีนราคาถูกจากเจ้าของภาษา ณ มณฑลเหอหนาน เมืองผู่หยาง เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของประเทศจีน ตุลาคมนี้ รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน โครงการการศึกษาภาษาจีน ภายใต้โครงการความสัมพันธ์ 35 ปี ไทย-จีน

ฝากข่าว โดย :

ประชาสัมพันธ์การศึกษาภาษาจีน ภายใต้โครงการความสัมพันธ์ 35 ปี ไทย-จีน ณ มณฑลเหอหนาน เมืองผู่หยาง (Release of Chinese Under 35 years of relations Thailand- China at the Sichuan Province ,Chongqing City) ศึกษาภาษาจีน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ศิลป์ วัฒนธรรม ธรรมชาติโบราณสถานเข้าใจประ วัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนภายใต้โครงการความสัมพันธ์ 35 ปี ไทย-จีน ณ มณฑลเหอหนาน เมืองผู่หยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 30กันยายน 2554 – 30 ตุลาคม 2554 อัตราค่าเล่าเรียน คนละ 51,000 บาท (ราคาเต็มของหลักสูตร 121,000 บาท ทางรัฐบาลจีนช่วยสนับสนุนเงินทุนในการศึกษาให้ส่วนหนึ่ง) โดยรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่จะเรียนรู้ภาษาจีน จำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวฐิตารีย์ สนใจ โทรศัพท์ : 081-932-9244 / 02-943-8264 โทรสาร : 02-943-8269 (เวลา 09.00-18:00 น.)

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.tanasan.co.th/ หน้า News&Event