Home » ท่องเที่ยว » จองโรงแรม กับ Agoda เพื่อใช้ส่วนลด 40% จากโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

จองโรงแรม กับ Agoda เพื่อใช้ส่วนลด 40% จากโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

เพิ่มสิทธิให้ผู้ลงทะเบียน โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน
ลงทะเบียน โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

พล.อ. ประยุทธ์ เห็นชอบ โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน กระตุ้นท่องเที่ยว ให้ ข้าราชการ-พนักงาน-ลูกจ้าง-พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาพักร้อนในวันธรรมดาเพิ่มได้ 2 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา

เพิ่มสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนจำนวน 3 สิทธิ์ ได้แก่

– ส่วนลดต่าที่พัก 40% จำนวน 10 คืนต่อคน

– เพิ่มคูปองอาหารต่อการท่องเที่ยวสูงสุดมูลค่า 900 บาทต่อวัน หากท่องเที่ยวในวันจันทร์-พฤหัสดี จะอุดหนุน 900 บาท วันศุกร์-อาทิตย์ จะอุดหนุน 600 บาท

– ให้เงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินจำนวน 2,000 บาทต่อที่นั่ง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 ก.ย. 63

และยังให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาพักผ่อนในวันธรรมดาเพิ่มได้ 2 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นวันลาเมื่อลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ในแพ็คเกจเราเที่ยวด้วย เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา เพิ่มความถี่การพักค้าง และกระตุ้นการใช้จ่ายกลุ่มที่มีศักยภาพ รวมทั้งดึงดูดกลุ่มผู้มีกำลังซื้อ เช่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น

เราเที่ยวด้วยกัน Agoda

Agoda x เราเที่ยวด้วยกัน : จองที่พักกับ Agoda เพื่อใช้ส่วนลด 40% จากโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” – ลดสูงสุด 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน
เริ่ม 18 ก.ค. นี้
เราเที่ยวด้วยกัน Agoda
เงื่อนไขและข้อกำหนด
1.ส่วนลดค่าที่พักจากโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” สามารถใช้สำหรับทีจองที่พักในแอป Agoda เท่านั้น คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแอป Agoda เวอร์ชั่นล่าสุด.
2.ผู้ใช้สิทธิ์ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย​
3.ผู้ใช้สิทธิ์ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน​
4.ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ที่ www. เราเที่ยวด้วยกัน. com เท่านั้น (โดยระบบไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน) ก่อนทำการจองบนแอปอโกด้า​
5.ประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านตนเอง​
6.รัฐบาลสนับสนุน 40% ของราคาที่พัก แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน ประชาชนมีสิทธิ 1 คนต่อ 5 ห้อง หรือ 5 คืน ซึ่งสามารถจองกี่ครั้งก็ได้ แต่รวมใช้สิทธิส่วนลดห้องพักได้ไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน​
7.โครงการนี้สำหรับที่พักทั้งหมด 5,000,000 ห้องหรือคืน​
8.สิทธิส่วนลดค่าที่พักถือว่าได้รับเมื่อจองและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว​
9.ตามเงื่อนไขของโครงการ เมื่อทำการจองที่พักและชำระเงินในส่วน 60% แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงการจองได้ ​
10.หากไม่ได้มีการ check-in ตามวันที่จอง ระบบจะคืนสิทธิให้แก่ผู้นั้น ทำให้ยังสามารถมีสิทธิไปใช้จองที่ใหม่ได้อีก แต่จะไม่ได้รับเงินที่ชำระไปแล้วคืน​
11.ระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563​
12.ใช้สิทธิ์จองที่พักทั่วไทยที่ร่วมโครงการ ผ่านบนอโกด้าแอปพลิเคชั่น เวอร์ชั่น 8.26.0 ขึ้นไปเท่านั้น​
13.ส่วนลดจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆได้

ไปจองโรงแรมที่ Agoda เพื่อรับสิทธิ์ ส่วนลด Agoda กันได้เลย : Agoda.com

Related Posts