Home » ข่าวพีอาร์ » “เยาวชนคนเก่ง” วิทยาลัยดุสิตธานี

“เยาวชนคนเก่ง” วิทยาลัยดุสิตธานี

ดร.อรรถเวทย์  พฤกษ์สถาพร (ที่ 2 จากขวา) รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม ร่วมแสดงความยินดีกับ นายลิขิต แสนบุญครอง (ที่ 3 จากซ้าย) และนายลิปปภาส ภู่ฮะ (ที่ 3 จากขวา) นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร เนื่องในโอกาสคว้ารางวัลเหรียญเงิน รายการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ซึ่งเป็นหนึ่งในโจทย์การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับประเทศ ในงานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 14 “สะพานสู่ฝัน สีสันพฤกษา” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เกษตรจังหวัด สภาเกษตรจังหวัดชลบุรี ชมรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก และอีกหลาย ๆ หน่วยงาน จัดงานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 14  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อประกาศศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตรของจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก และการพัฒนาคุณภาพการผลิตและอนุรักษ์สายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ การส่งเสริมการขาย ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี

และภาคตะวันออกส่งเสริมการผลิต และปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ให้ทัดเทียมกับตลาดในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิต และการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับการจัดงานพฤกษาตะวันออก เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี และส่งผลดีแก่เกษตรกรที่ผลิตไม้ดอกไม้ประดับและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องได้มีตลาดจำหน่ายทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเป็นธุรกิจที่เติมเต็มในธุรกิจท่องเที่ยวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในอาชีพเกษตรกรรม ด้วยเหตุนี้จำเป็นที่เกษตรกรต้องสร้างวินัยในการผลิตให้มีต้นทุนต่ำราคาจำหน่ายที่ถูกกว่า และมุ่งเน้นคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ สามารถทำให้สินค้าเกษตรกรแข่งขันกับนานาประเทศในอาเซียนได้ต่อไป

จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการตลาดของไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งเป็นผลดีแก่เกษตรกรทีทำการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ที่สามารถทำการผลิตได้มากขึ้น จึงได้จัดงานพฤกษาตะวันออกครั้งที่14 ภายใต้ชื่อว่า “สะพานสู่ฝัน สีสันพฤกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางทางด้านวิชาการและธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับให้เกษตรกร เพื่อเป็นเวทีกลางให้เกษตรกรผู้ผลิต หรือผู้ปรับปรุงพันธุ์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เพื่อส่งเสริมการผลิตและขยายตลาดไม้ดอกไม้ประดับให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจอาชีพการเกษตร เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีและจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และเพื่อก่อให้เกิดการรักษ์ธรรมชาติ ทำให้พันธุ์พืชดำรงอยู่ต่อไป

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้จัดการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 12 กิจกรรม ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ จากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดแคตตัส การประกวดผลงานการจัดดอกไม้ชิงแชมป์ประเทศไทย การประกวดสับปะรดสี การประกวดเฟิร์น การประกวดบอนไซ และการประกวดแข่งขันชิงรางวัลต่าง ๆ เช่น การประกวดไม้ต่าง การประกวดกล้วยไม้ 10 ชนิด 90 ชุด การประกวดผลงานร่มดอกไม้ การประกวดสวนถาดแห้งระดับประชาชน และการประกวดสวนถาด และการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน นอกจากนี้ภายในงานได้จัดสินค้า OTOP การจำหน่ายสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวนอื่น ๆ และวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตร อีกด้วย

นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีได้จัดงานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 14 ขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรด้านไม้ดอกไม้ประดับ ช่วยส่งเสริมเกษตรกรในด้านการผลิตและการขยายตอดไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเพิ่มรายได้ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิต หรือผู้ปรับปรุงพันธุ์ เพื่อพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างแม้จริง และที่สำคัญการจัดงานในครั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมประสบการณ์ทางการเกษตร เพื่อเป็นช่องทางอาชีพในอนาคต ต่อไป

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิงเนื้อหาจาก: เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 – 3  อีเมล pr.pr@dtc.ac.th

หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th


Related Posts