“เพิ่มพูนความรู้”

ฝากข่าว โดย :

“เพิ่มพูนความรู้”

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี

ในฐานะประธานกรรมการบริหาร   มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

ในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้ปฎิบัติงาน

ณ ห้องกษัตริย์ศึก  โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์