เดือนภาษาอังกฤษ เรียนรู้ ศัพท์ภาษาอังกฤษ และ บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ฝากข่าว โดย :

เดือนภาษาอังกฤษ และศัพท์ภาษาอังกฤษ

มาเรียนรู้เกี่ยวกับ เดือนภาษาอังกฤษ และ ศัพท์ภาษาอังกฤษ เอาไว้ใช้ใน บทสนทนาภาษาอังกฤษ หรือการ เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่าคำแปล
January
แจนยัวรี่เดือน มกราคม
Februaryเฟบบรัวรีเดือน กุมภาพันธ์
March
มาชเดือน มีนาคม
April
เอ-พริลเดือน เมษายน
May
เมย์เดือน พฤษภาคม
June
จูนเดือน มิถุนายน
July
จูไลเดือน กรกฎาคม
August
ออ-กัซทเดือน สิงหาคม
September
เซ็พเทมเบอเดือน กันยายน
October
อ็อคโทเบอเดือน ตุลาคม
November
โนะเฟมเบอเดือน พฤศจิกายน
December ดิเซมเบอเดือน ธันวาคม
monthมั้นซ์เดือน

เดือนภาษาอังกฤษ

น่ารัก ภาษาอังกฤษ
Cute (adj.) แปลว่า น่ารัก ส่วนใหญ่ใช้กับสัตว์ตัวเล็กๆ เด็กเล็กหรือคนที่เรารู้สึกว่าน่ารัก

She is really cute.  ผู้หญิงคนนั้นน่ารักจัง

How cute!  เป็นคำอุทานชื่นชมว่า น่ารักจังเลย

Adorable (adj.) แปลว่า น่ารัก เหมือนกับ Cute แต่มีความชื่นชมชัดกว่า เอาไว้ชมได้ทั้งสัตว์เลี้ยง เด็กเล็ก หรือคนทั่วๆ ไป

Your son is so adorable. ลูกชายเธอน่ารักสุดๆ ไปเลย

คำนี้ถ้าเป็นกริยา (Verb) คือ Adore แปลว่ารักและชื่นชม

Lovely (adj.) แปลว่า น่ารัก น่าเอ็นดู ส่วนใหญ่ใช้พูดถึงคนและสิ่งของ หรืออาจจะใช้อธิบายเหตุการณ์ดีๆ ที่ทำให้มีความสุขก็ได้

My vacation was lovely. วันหยุดของฉันผ่านไปด้วยดี

I had a lovely time at the park. ฉันมีช่วงเวลาดีๆ ที่สวนสาธารณะ

Pretty (adj.) แปลว่า สวย น่ารัก น่ามอง แต่จะออกเป็นการชมรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่า Beautiful ที่ชมได้ทั้งความงามภายนอกและภายใน

She is very pretty but not really smart.

แปลภาษา

Related Posts