เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Linguistic & Cultural Diversity in Thailand and ASEAN Countries

ฝากข่าว โดย :

special session talk lirod 2016

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ  Linguistic & Cultural Diversity in Thailand and ASEAN Countries บรรยายโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการ The 15th International Conference on Language and  Social Psychology (ICLASP)  & the 5th Language in the Realm of Social Dynamics (LIROD) Conference ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา17.00-18.00น. ณ ห้อง10201 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.utcc.ac.th

Related Posts