เคเอสซีร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมแจกบัตรรับประทานอาหารร้านฟูจิ ฟรี!