บมจ.เคหะสุขประชา ลงนาม ทรีนีตี้ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ฝากข่าว โดย :

ปั้น โครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ 100,000 หน่วยทั่วประเทศ

เคหะสุขประชา

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ประธานกรรมการ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) หรือ K-HA ร่วมลงนามกับ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด แต่งตั้งให้เป็น ที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเตรียมการระดมทุนระยะที่ 1 วงเงิน 20,000 ล้านบาท ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ 1 แสนหน่วยทั่วประเทศ” โดยมี นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย, นายพิษณุพร อุทกภาชน์, นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บล ทรีนีตี้ อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้