บียอนด์ เทรนนิ่ง (Beyond Training) ทำบุญฯครบรอบ 9 ปี วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

ฝากข่าว โดย :

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

           ภก. คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด (Beyond Training)   ผู้นำด้านจัดฝึกอบรมพัฒนาคนระดับประเทศ  พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน จัดกิจกรรมครบรอบ 9ปี ร่วมทำบุญไหว้พระ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการสืบสานพระพุทธศาสนา  เป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป   อาทิ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นต้น   เมื่อเร็วๆนี้