อาการทางผิวหนัง ของ โควิด-19 (ไวรัสโคโรน่า)

ฝากข่าว โดย :

จากสถาณการ โควิด-19 ที่กำลังระบาดในระรอกสามอยูนี้ เรามาสังเกต COVID-19 กับอาการทางผิวหนังกันหน่อยดีกว่า ซึ่งลักษณะอาการจะ คล้ายการเป็นภูมิแพ้ และลมพิษเรื้อรังมาก

ซึ่ง ผื่นโควิด” หรือ ผื่นโควิด-19 อาการโควิดที่สะท้อนเป็น “อาการทางผิวหนัง” ที่อาจกำลังส่งสัญญาณว่า “ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า” เข้าแล้ว

อาการ โควิด-19 กับอาการที่แสดงทางผิวหนัง

อาการ โควิด-19
  • มีผื่นแดงลักษณะคล้ายตาข่ายหรือเส้นใยเล็ก ๆ
  • มีจุดเลือดออก
  • มีผื่นบวมแดงคล้ายโรคลมพิษ
  • บางรายอาจมีลักษณะกลุ่มของตุ่มน้ำคล้ายโรคสุกใส
  • เกิดอาการฉับพลัน ร่วมกับอาการมีไข้ ไอ จาม และระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ

อีกทั้ง ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ระบุถึงลักษณะอาการของผื่นโควิดที่เกิดขึ้นกับ ผู้ป่วยโควิด-19″ หลายประเทศ โดยมี “ผื่นขึ้นที่เท้าหรือนิ้วเท้า” (Covid toe) ลักษณะเฉพาะเป็นตุ่มหรือ ผื่นแดง ลักษณะคล้ายตาข่ายหรือเส้นใยเล็กๆ ขึ้นที่เท้า หรือบริเวณผิวหนังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย และมักพบในกลุ่มผู้ป่วยที่ยังไม่แสดงอาการใดๆ หรือแสดงอาการน้อยมาก

หากพบอาการผิดปกติทางผิวหนัง รวบกับอาการไข้ ไอ หรืออาการทางระบบหายใจอื่น ๆ ควรรีบมาพบแพทย์โดยด่วน

อาการผู้ป่วย โควิด 19 ระลอกใหม่

อาการ โควิด-19

Related Posts