Home » สื่อสาร » แจกฟรี อักษรพิเศษ ฟอนต์ ไทย-อังกฤษ ꧁⊱ປีחuՌ⊰꧂

แจกฟรี อักษรพิเศษ ฟอนต์ ไทย-อังกฤษ ꧁⊱ປีחuՌ⊰꧂

ตัวพิมพ์ใหญ่

ℂ ℍ ℕ ℙ ℚ ℝ ℤ

z ʎ x ʍ ʌ n ʇ s ɹ b d o u ɯ l ʞ ɾ ᴉ ɥ ƃ ɟ ǝ p ɔ q ɐ
ℬ ℰ ℱ ℋ ℐ ℒ ℳ ℛ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ตัวพิมพ์เล็ก

z ʎ x ʍ ʌ n ʇ s ɹ b d o u ɯ l ʞ ɾ ᴉ ɥ ƃ ɟ ǝ p ɔ q ɐ
ℯ ℊ ℴ
ᴀ ʙ ᴄ ᴅ ᴇ ғ ɢ ʜ ɪ ᴊ ᴋ ʟ ᴍ ɴ ᴏ ᴘ ǫ ʀ s ᴛ ᴜ ᴠ ᴡ x ʏ ᴢ

อักษรพิเศษ ปีกนก
꧁⊱ ⊰꧂ ปีกนก

อักษรพิเศษ สัญลักษณ์ รูปดาว
╬∴∷ แจחຟรี! โปรแกรมลบพื้นหลัง Remove.bg
อักษรพิเศษ
อักษรพิเศษ ► ตัวหนังสือ พิเศษ

0īƻǮ4567Ȣ9

[̲̅0̲̅][̲̅1̲̅][̲̅2̲̅][̲̅3̲̅][̲̅4̲̅][̲̅5̲̅][̲̅6̲̅][̲̅7̲̅][̲̅8̲̅][̲̅9̲̅]

อักษรพิเศษภาษาไทย ฟอนต์ไทย
ก = ∩ ∏ Ω Ռ ח
ข = v V ν υখ  श  থ  ရျ   ရ∫  ဈ  ឧ
ค = ຄ の
ง = ງ פ J ஜ  এ  ق  ঐ  ও  ঞ  ଏ  ၅ ງ  ل
จ = ຈ す ब  ন  ল  ম  অ  ज  त्र ຈ જિ  ને  નૈ
ช = જ
ญ = ₪  വ  ഖ  ல  ស  ល  ભુ  /  ณ = ભ
ด = ດ ๑ இ
ต = ๓ ຕ
ถ = ຖ
ท = n η и מ ŋ ທ
ธ = ຣ ຽ
น = Њ u Ա
บ = U υ ບ
ป = ປ √
ผ = ຜ
ฝ = ຝ
พ = w W ພ ω ш
ฟ = ຟ
ภ = ກ
ม = ஆ ௮ ມ ນ ஆ ௮ ঋ भ ಖ  ఖ  ມ  ଐ  தூ  து  អ
ย = ع ε є ξ e ઈ ຢ ع  ઈ  ধ  ㄠ  ঘ ध  छ  ຍ ຢ  ઘ છ   اغ   اع
ร = ی ຮ s S よ
ล = ລ a
ว = ວ ຊ
ส = ささざສ  द ನ  న  ສ  ឥ
ห = ㄨຫ X ×
อ = Ә ∂ Ο о
ฮ = ອ
สระ โอ = ໂ ∫  ဌ  ၎
สระ ไอ = ໄ ໃ  ဥ  ရ
สระ เอ = ♭も L ζ l  ℓ  ١١  ແ ເ   ا  اا   រ  វ   ъ
สระ อะ = ະ း
สระ อิ =  ═हई   ईह═ ❂   ✪   ℜ   ♚  ♔  ✯  ❦ ✴ ✥ ✈ஃ
สระ อา = ণ  ד প গ  າ   ωี่  ஆี  ພื่  नี๊  さื ஆื  იิ๊  ചี  ধิ้  பิ иี่ ຮิ

อักษรพิเศษ เลขโรมัน
ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⅺⅻ

꧁⊱ LLさЊດื้o℠⊰꧂ヅ

อักษรพิเศษ น่ารัก ๆ
☂❤☀✖~【】~✖⊕ ¤ o O ♋ ㊝ ► ◄ ✿ ﻬ ஐ ✲ ღ ☃ ■ ↘╬☃ ❣·•● ➸ ❝❞ ✎ ✟ ➹ ❀ ☂ ♨☎ ☏ ★ △ ▲ ♧ ♟✖♂ ♀ ♥☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐(‧””‧)◐ {@_@} ๑•

อักษรพิเศษ ตัวเลข
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

Ⓖⓞⓞⓖⓛⓔ อักษรพิเศษ

ใน Google นอกจากจะมี Google Translate ไว้ แปลภาษา แล้ว ยังมี Google Document ที่จะสามารถเพิ่มอักขระพิเศษได้ฟรี อักขระพิเศษนี้เพิ่มได้ไม่จำกัดจำนวน และ อักขระพิเศษ เหล่านี้ แจกฟรี และมีขนาดเท่าอักษร 1 ตัวอักษร เป็นการใส่ สัญลักษณ์พิเศษทางคณิตศาสตร์, ดนตรี, โหราศาสตร์, ละติน หรือ อัก พิเศษ แบบต่างๆ มากมาย

วิธี แทรกอักขระพิเศษ ใน Google Document

เราสามารถ เพิ่มสัญกษณ์พิเศษ ลงในเอกสารและงานนำเสนอได้ เช่น ลูกศร รูปร่าง อีโมจิ หรือวรรณยุกต์กำกับเสียง เข้าไปในเอกสาร Google (Google Sheets ,Google presentation หรือ Google Slide )ได้ ดังนี้

1. เปิด Google Document หรือสไลด์จากคอมพิวเตอร์ คุณจะแทรกสัญลักษณ์พิเศษลงใน Google ชีตโดยตรงไม่ได้
2. เปิดหรือสร้างเอกสาร หรืองานนำเสนอ
3. คลิกแทรก จากนั้น สัญลักษณ์พิเศษที่ด้านบน
4. ค้นหาสัญลักษณ์ที่ต้องการแทรกด้วยวิธีดังนี้
– เลือกจากหมวดหมู่
– ป้อนค่า Unicode ของสัญลักษณ์
– เขียนสัญลักษณ์ในช่องด้านขวา
5. คลิกสัญลักษณ์เพื่อเพิ่มลงในไฟล์
6. หากต้องการเพิ่มสัญลักษณ์พิเศษในสเปรดชีต ให้คัดลอกสัญลักษณ์แล้ววางในเซลล์ในสเปรดชีตดังกล่าว

Related Posts