หุ้น Delta : ข้อมูลสำคัญประกอบการลงทุน

ฝากข่าว โดย :

DELTA หุ้นเด่น ที่กำลังเป็นกระแส
DELTA หุ้น

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 ปัจจุบันเดลต้า ประเทศไทยกลายเป็นสำนักงานใหญ่ในระดับภูมิภาค รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการผลิตของประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท DELTA คือ ผู้นำในอุตสาหกรรมการออกแบบ การผลิตและให้บริการธุรกิจโซลูชั่นส์สำหรับการจัดการพลังงานและการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ พัดลมระบายความร้อน อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ และ โซลินอยด์ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของเดลต้า ได้แก่ ระบบจัดการพลังงานสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ยานยนต์ ระบบงานโทรคมนาคม ระบบงานอุตสาหกรรม สำนักงานอัตโนมัติ อุตสาหกรรมการแพทย์ รวมถึง เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า DC-DC และ อะแดปเตอร์ ทั้งนี้ เดลต้า ประเทศไทยยังเติบโตในธุรกิจโซลูชั่นส์สถานีชาร์จประจุไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์และการจัดการพลังงาน

รายละเอียด เกี่ยวกับ DELTA (บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์)

เดลต้า ประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เป็นประตูสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย ออสเตรเลียและยุโรป เดลต้า ประเทศไทยกรุ๊ปผนึกกำลังเทคโนโลยี และการผลิตที่มีประสิทธิภาพขั้งสูงระหว่างยุโรปและเอเชียบริษัทย่อยในเครือเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขันของเรา โอกาสการทำงานในระดับนานาชาติที่หลากหลายเชื้อชาติเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลกทั้งสำนักงานขาย โรงงานผลิต และศูนษ์วิจัยและพัฒนา R&D

ชื่อบริษัท : DELTA
บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
พันธกิจของบริษัท
“มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า”
ที่อยู่
909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
โรงงานเวลโกร์
111 หมู่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
เบอร์โทรศัพท์
0-2709-3200
เบอร์โทรสาร
0-2324-0243

เว็บไซต์ http://www.deltathailand.com

รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.
1,247,381,614 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,247,381,614 หุ้น
นโยบายเงินปันผล
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของผลกำไรสุทธิ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจมีในอนาคต

กรรมการบริษัท

นาย กวง มิ้ง อึ้งประธานกรรมการ
นาย ช่าย ซิง จางประธานบริหาร
นาย อนุสรณ์ มุทราอิศกรรมการ
นาย ผิง เจิ้งกรรมการ
นาย จื่อ ชิง เคอกรรมการ
นาย วิฑูรย์ สิมะโชคดีกรรมการอิสระ
นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชากรรมการอิสระ
นาย ชี หยวน ชูกรรมการอิสระ
นาง ทิพวรรณ ชยุติมันต์กรรมการอิสระ

สินค้าและโซลูชั่นส์ (DELTA หุ้น)
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์
ผู้ให้บริการระดับโลก

 • โซลูชั่นการจัดการพลังงานสำหรับเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูล เครือข่ายทางการเงินและผู้บริโภค
 • ผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทรคมนาคม พลังงานทดแทน เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV อุตสาหกรรมและทางการแพทย์ PVอินเวอร์เตอร์ และจอแสดงผล
 • ผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่าย
 • ชิ้นส่วนไอที
 • ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์

  พาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์

 • ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • เพาเวอร์ซัพพลาย
 • พัดลมและการจัดการความร้อน
 • ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์
 • สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อการพานิชย์และมือถือ
 • Innergie

  ออโตเมชั่น

 • งานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
 • อาคารอัตโนมัติ

  โครงสร้างพื้นฐาน

 • โครงสร้างพื้นฐาน ICT
 • โครงสร้างพื้นฐานพลังงาน

อ้างอิงจาก เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย