หลักสูตรใหม่ป.โทนิเทศนิด้า! สาขาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล เปิดรับสมัคร – 16 ก.ค. 64

ฝากข่าว โดย :

สิ้นสุดการรอคอย…กับหลักสูตรใหม่จากนิเทศนิด้า!! ปริญญาโทสาขาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล Master of Arts Programme in Communication Management with Data Analytics

คณะฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท ภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ก.ค. 64 นี้นะคะ

สร้างโอกาสทางการตลาดด้วย อาวุธสำคัญของการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

เมื่อเจอ DATA ก็จะไม่ DRAMA อีกต่อไป มาเรียนรู้การจัดการกับ DATA เชิงนิเทศศาสตร์ เพื่อบริหารจัดการ และวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดให้ประสบความสำเร็จ ทันต่อเหตุการณ์ และยังสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับธุรกิจได้อย่างหลากหลายมิติ กับ หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (Master of Arts Programme in Communication Management with Data Analytics)

สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : เด็กนิเทศ BIG DATA  https://www.facebook.com/deknitadebigdata/

Twitter : deknitadebigdata https://twitter.com/deknitadedata

Website : http://gscm.nida.ac.th/th/course-master-desc.php?id=15

สอบถามข้อมูลโทร. 0-2727-3759, 0-2727-3764, 09-0678-4690