สัมมนา รู้ลึก รู้จริง AFTA สำหรับผู้ส่งออกและผู้นำเข้า

ฝากข่าว โดย :

PR NEWSสมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทย และของตกแต่งบ้าน ได้จัดสัมมนา “รู้ลึก รู้จริง AFTA สำหรับผู้ส่งออกและผู้นำเข้า” ในวันที่ 9 กันยายน 2553 ณ Windsor Suites Hotel, ต้นซอยสุขุมวิท 20 เวลา 9:00น.-16:00น. เพื่อให้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากกฏแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA ที่ไทยทำกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอาเชียนและญี่ปุ่น, อินเดีย, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, จีน, เกาหลี โดยมี ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสำนักเอเชีย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ อ.สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส เจ้าหน้าที่ส่วนกฎว่าด้วย แหล่งกำเนิด กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทยในการประชุมเจรจากฎที่ว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า ภายใต้ WTO, AFTA, FTA ต่างๆ ที่ไทยทำกับ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน และอินเดีย เป็นวิทยากร เนื้อหาสัมมนาครอบคลุม ผลกระทบของ FTA ต่างๆ ต่อผู้ส่งออกและผู้นำเข้า, การเตรียมความพร้อมสู่ ASEAN+6, หลักการคิดคำนวณ, การจัดการงานเอกสารศุลกากรให้ถูกต้อง, ข้อปฏิบัติด้านการขอใช้สิทธิ Third Party Invoicing, Back to Back C/O, การตรวจสอบสินค้าแบบ Post Audit, เกร็ดความรู้ในการทำธุรกิจกับประเทศที่ไทยทำ FTA ด้วย ฯลฯ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทย และของตกแต่งบ้าน โทร. 02-229-4890, 081-827-0653 โทรสาร 02-229-4891, www.thaigifts.or.th ค่าสัมมนา ปกติ 3,500 บาท เหลือเพียง 900 บาท ฟรีอาหารกลางวัน รับจำนวนจำกัด!