สหประกันผุดโครงการพิเศษ รับปีใหม่ฟื้นฟูสมาชิกสหกรณ์หลังประสบอุทกภัย

ฝากข่าว โดย :

บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทย เปิดตัว ประกันสินเชื่อ เพื่อการฟื้นฟูหลังน้ำลด โดยได้จับมือกับสหกรณ์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ช่วยคุ้มครองเงินกู้สหกรณ์ ทั้งทุนประกันคงที่และทุนประกันลดลง

นายสหพล  สังข์เมฆ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการพิเศษ “ประกันสินเชื่อ เพื่อการฟื้นฟูหลังน้ำลด”  โดยเปิดให้กับสหกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม  โดยปกติหลังจากน้ำลดแล้วสมาชิกต้องมายื่นขอสินเชื่อที่สหกรณ์เพื่อนำไปซ่อมแซมที่พักอาศัย สถานประกอบการ พื้นที่เกษตรกรรม  และอื่นๆ โดยบริษัทสหประกันชีวิตจะเข้าไปบริการรับประกันชีวิตให้กับสมาชิกที่ขอกู้  ซึ่งโครงการพิเศษนี้จะช่วยคลายความกังวลให้กับสหกรณ์ได้  ซึ่งสหกรณ์ไม่รู้ว่าเงินหนี้ก้อนเดิมมีการทำประกันไว้หรือไม่ แต่สำหรับสินเชื่อหนี้ก้อนใหม่สำหรับฟื้นฟูหลังน้ำลด  บริษัทสหประกันชีวิตจะคุ้มครองให้ หากสมาชิกที่ขอสินเชื่อเป็นอะไรไปก็ยังมีหลักประกันว่าหนี้จะไม่สูญ  โดยได้กำหนดเงื่อนไขให้สมาชิกสหกรณ์สามารถเลือกแบบประกันสินเชื่อได้ 2 รูปแบบคือ แบบทุนประกันคงที่ หรือทุนประกันลดลง ทั้งสองแบบเป็นการชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว ตลอดอายุสัญญากู้

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยกตัวอย่างให้ฟังว่า สำหรับแบบทุนประกันคงที่นั้นหากสมาชิกกู้เงินสหกรณ์ไป 1 ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี ชำระเบี้ยครั้งเดียว ซึ่งเบี้ยจะแตกต่างกันตามเพศของผู้กู้ เมื่อเข้าโครงการพิเศษนี้ ถ้าหากผู้กู้ผ่อนชำระค่างวดเงินกู้มา 6 หรือ 7 ปี แล้วมีหนี้เหลือ 6 แสนบาท ถ้าผู้กู้เสียชีวิตระหว่างนี้ บริษัทจะจ่ายทุนประกันคงที่ 1 ล้านบาท  ซึ่งโครงการพิเศษนี้จะปิดโครงการในเดือนมิถุนายน 2555 เท่านั้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2731-7799

“สหประกันชีวิต เคียงข้างชาวสหกรณ์ รวมพลังฝ่าวิกฤต ร่วมกอบกู้และฟื้นฟูขบวนการสหกรณ์ไทย”