Home » ข่าวพีอาร์ » สหประกันชีวิต เดินหน้าพบเครือข่ายสหกรณ์สกลนครและนครพนม

สหประกันชีวิต เดินหน้าพบเครือข่ายสหกรณ์สกลนครและนครพนม


บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนครและนครพนมพบผู้นำ 20 สหกรณ์ ณ ร้านอาหารครัวทอง อ.พังโคน จ.สกลนคร และสหกรณ์การเกษตรนาแก จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2556

นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การลงพื้นที่พบผู้นำสหกรณ์ทั้งสองจังหวัดในครั้งนี้นับว่าได้รับความร่วมมือและการตอบรับอย่างดียิ่งจากเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดสกลนครและนครพนม ทั้ง 20 สหกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายเกษม ศรีเกื้อกลิ่น ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพังโคน จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสกลนคร และนายธนเดช  ยะสะกะ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด ประธานเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครพนม  สำหรับการพบผู้นำสหกรณ์ในครั้งนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจในธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งเป็นธุรกิจของสหกรณ์เอง และสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับบริษัท พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น หรือสหกรณ์ผู้เป็นเจ้าของบริษัท

สำหรับสหกรณ์ที่เข้าร่วมพูดคุยกันในครั้งนี้ประกอบด้วย เครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดสกลนคร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จำกัด สหกรณ์การเกษตรพังโคน จำกัด สหกรณ์การเกษตรสว่างแดนดิน จำกัด สหกรณ์การเกษตรคำตากล้า จำกัด  สหกรณ์การเกษตรวาริชภูมิ จำกัด สหกรณ์การเกษตรพรรณานิคม จำกัด สหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรส่องดาว จำกัด สหกรณ์การเกษตรกุดบาก จำกัด สหกรณ์การเกษตรนิคมน้ำอูน จำกัด  และเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดนครพนม ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรนาแก จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.(สกต.) นครพนม จำกัด สหกรณ์การเกษตรศรีสงคราม จำกัด สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาหว้า จำกัด สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด สหกรณ์การเกษตรโคกหินแฮ่ จำกัด สหกรณ์การเกษตรปลาปาก จำกัด สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จำกัด และสหกรณ์การเกษตรธาตุอุเทน จำกัด

Related Posts