สสส.จัดสัมมนาฟรี สถานประกอบการก้าวสู่ “องค์กรลดพุง ลดโรค”

ฝากข่าว โดย :

สสส.จัดสัมมนาฟรี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ  สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรและสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครสถานประกอบการ เข้าร่วมงานสัมมนาสถานประกอบการให้เป็นองค์กรลดพุงลดโรคไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 300 องค์กรเท่านั้น โดยจะจัดเพียง 3 รอบ รอบที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 รอบที่ 2 วันที่ 10 สิงหาคม 2559 และรอบที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2559  ระยะเวลาการสัมมนา 1 วัน ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.    ซอยงามดูพลี โดยสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.happy8workplace.com หรือสอบถามเพิ่มเติมที่โทร 094-483-9969

Related Posts