สร้างปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย

ฝากข่าว โดย :

สร้างปัญญาประดิษฐ์ (AI)

นิเทศฯ@NIDA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม [email protected] Live Talk/Teach ในหัวข้อ “สร้างปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย”

  • วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564
  • เวลา 16.00 – 17.00 น.
  • ผ่านระบบ ZOOM
  • ไม่มีค่าใช้จ่าย

โดย…วิทยากร คุณจริมจิต พันธ์ทวี   ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

>> ดำเนินรายการ โดย

รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

และอาจารย์ประจำนิเทศ@นิด้า

ลงทะเบียนเข้าฟังฟรีตั้งแต่บัดนี้ – 19 พ.ย. 64!

Link >> 1th.me/SkfN9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.099-287-4647