แจกันดอกไม้พระราชทาน

ฝากข่าว โดย :

          Press releaseสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญเเจกันดอกไม้พระราชทาน มอบให้ พรเพ็ญ เดชวิไลศรี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดยังความปลาบปลื้มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อครอบครัว เดชวิไลศรี อย่างหาที่สุดมิได้

Related Posts