สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรม “คอนเสิร์ตรวมพลังศิลปินและมวลชน 10 ล้านชื่อสนับสนุนพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ”

ฝากข่าว โดย :

คอนเสิร์ตรวมพลังศิลปินและมวลชน

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ผนึกกำลังชมรมศิลปินปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรม “คอนเสิร์ตรวมพลังศิลปินและมวลชน 10 ล้านชื่อ สนับสนุนพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ” เทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายฯ เป็นประธานในพิธี ระดมศิลปิน ดารา ร่วมเดินรณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่ จากบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าราชดำริ ถึงลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิล์ด

.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวถึงการจัดกิจกรรม “คอนเสิร์ตรวมพลังศิลปินและมวลชน 10 ล้านชื่อ สนับสนุนพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ”  ว่า การจัดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งรณรงค์ให้คนในสังคมไทยตระหนักถึง พิษภัยของบุหรี่ โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมศิลปินปลอดบุหรี่ นำตัวแทนศิลปิน นักร้อง นักแสดง เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกระบอกเสียงสำคัญในการที่จะบอกต่อสู่ภาคประชาชน

สำหรับการจัดคอนเสิร์ตฯ ในครั้งนี้ สมาพันธ์ฯได้ดำเนินการมาเป็นครั้งที่ 5 ที่ผ่านมาจะกระจายการจัดคอนเสิร์ตไปยังแหล่งชุมชน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสียของบุหรี่เข้าถึงประชาชนโดยตรง เป็นการทำงานเชิงรุก ตอกย้ำให้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน แต่กิจกรรมคอนเสิร์ตฯ ในวันนี้จะเป็นครั้งที่พิเศษที่สุด นอกจากเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ แล้วยังเป็นการจัดงานเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกด้วยเช่นกัน

ภายในงานจะมีกิจกรรมจากเครือข่ายสมาชิกของสมาพันธ์ฯ เช่น บูธให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริการนวดกดจุดสะท้อนเท้า จากเครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ บริการนวดเพื่อสุขภาพจากสมาคมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และบริการฝังเข็มครอบกระปุกรักษาโรค จากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ สมาพันธ์ฯ ได้รับความร่วมมือจากศิลปิน นักร้อง นักแสดง

และผู้ที่เคยได้รับรางวัลรางวัลศิลปิน ดารา และสื่อสารมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1-6 วงโยธวาทิตจากโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมเดินขบวนประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม พร้อมแจกจ่ายสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิษภัยที่เกิดจากบุหรี่ จากบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าราชดำริถึงบริเวณสถานที่จัดงาน ส่วนกิจกรรมบนเวที ได้รับความร่วมมือจากศิลปินเป็นจำนวนมาก อาทิ ลูลู่ ลาล่า พจน์ สุวรรณพันธ์ กล้วย เด่น จากอาร์สยาม จ่อย เอ หลี่ถัง และใบเฟิร์น ไมค์ทองคำ จากเวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ หลิว อาจารียา มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ตูมตาม เชิญยิ้ม ลูกแก้ว สมบัติเจริญ  มดแดง จิราพร  โจนัส แอนเดอร์สัน คริสตี้ กิ๊บสัน เจินเจิน บุญสูงเนิน โน๊ต มหัศจรรย์  ทราย สุชินโรจ  นักแสดงสังกัดคุณอุ๊บ วิริยะ นิวส์ นริศสันต์ โลกวิทย์ รุจน์ รณกร  วงAlzheimer และวง Emooscene ฯลฯ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี กล่าวต่อว่า ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ได้มีการบังคับใช้มากว่า 20 ปี แล้ว และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่พระราชบัญญัติควบคุมผลิตยาสูบฉบับใหม่นี้เพิ่งผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ซึ่งต้องขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้ความกรุณาห่วงใยสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน เพราะขณะนี้เด็กไทยเสพติดบุหรี่มีมากกว่า 1.6 ล้านคน ซึ่งจำนวนที่สูงขึ้นเช่นนี้ เกิดจากบริษัทบุหรี่ได้พัฒนาเทคนิคการตลาด รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ๆ ออกสู่ตลาด เพื่อหาลูกค้ารายใหม่ทดแทนผู้สูบบุหรี่ที่เลิกสูบหรือเสียชีวิต ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมสุขภาพดีปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกหลานไทย