สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย แสดงความยินดี น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการกลางสามัญ วาระปี 2564-2566 สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฝากข่าว โดย :

ธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ (คนที่ 5 จากซ้าย) นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) และรศ..สพ.ปานเทพ รัตนากร (คนที่ 4 จากซ้าย) อุปนายกสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ .สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ (คนที่ 6 จากซ้าย) กรรมการสมาคมฯ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการกลางสามัญ วาระปี 2564-2566 จากสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ อาทิ มร.เดวิด ไลแมน, น.สพ.ยันต์ สุขวงศ์ และน.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น ห้องประชุมอาคารบี.เอ็ล.เอช. ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ