สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มทรูมอบรางวัล “พิราบน้อย ครั้งที่ 19” ประจำปี 2559

ฝากข่าว โดย :

หนังสือพิมพ์วันนี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู
มอบรางวัล
“พิราบน้อย ครั้งที่ 19” ประจำปี 2559

สมาคมนักข่าวนัก หนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย โดย นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมฯ และกลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม  ผู้อำนวยการ สายงานสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์การตลาด ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ได้รับรางวัลพิราบน้อยครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ กลุ่มทรู สนับสนุนการประกวดรางวัลพิราบน้อยอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 19 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์ และการทำข่าวของนิสิต นักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ โดยในปีนี้ มีนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดรวม 112 ผลงาน จาก 15 สถาบันทั่วประเทศ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น มีดังนี้

  •  รางวัลหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น ได้รับเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
  • รางวัลข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ข่าว “เปิดโปงช่องทางทุจริตประมูลตำราเรียน ซื้อเหมาแต่จ่ายเท่าราคาปก” หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
  • รางวัลข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ไม่มีผลงานได้รับรางวัลดีเด่น
  • รางวัลข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ข่าว “น้ำแข็ง-หลอดใช้แล้วทิ้ง ร้านอาหารหลัง มจษ. แห่ติดป้ายการันตี” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • รางวัลริต้า ปาติยะเสวี – สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ สารคดีเชิงข่าว “เวิร์คแอนด์ทราเวล ความเสี่ยงบนเส้นทางเผชิญโชค” หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รางวัลข่าวเว็บไซต์ TJA Cyber Reporter ยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ ข่าว “แท็บเลตบังคับซื้อมีปัญหา! นักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา เผยเลือกได้คงไม่ซื้อ” ของนางสาวพัชรมัย เย็นใจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Related Posts