สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมคอร์ส Digital Marketing In Action รุ่นที่ 3

ฝากข่าว โดย :

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่มีแนวโน้มจะต้องเฝ้าระวัง ป้องกัน และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จึงขอเลื่อนการจัด หลักสูตร Digital Marketing in Action #3 เป็น กำหนดการใหม่ วันที่ 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 มีนาคม และ 3 เมษายน 2564

เมื่อ Digital ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตั้งเป้าหมาย และกำหนดกลยุทธ์อย่างไรที่จะเหมาะกับองค์กรของคุณ 8 วัน 8 หัวข้อ กับ 10 ผู้เชี่ยวชาญในสายงานดิจิทัล จัดเต็มกันแบบจุใจ พร้อม Workshop ที่จะทำให้คุณ รู้ลึก รู้จริง และกลับไปทำได้จริงอย่างแน่นอน

– มองเห็นภาพกว้างของการเดินทางจากยุคเก่าเข้าสู่ยุคดิจิทัล
– มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
– ฝึกการเจาะใจและเข้าถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัล
– เข้าใจการสร้างคอนเทนต์ให้มีคุณค่า เนื้อหาโดนใจลูกค้า
– เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติการณ์ การวาง KPI
– เข้าใจการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารในยุคดิจิทัล
– DATA มีผลต่อการ Run Business อย่างไร?
– เข้าใจภาพรวมของแพลตฟอร์มใหม่ๆ รวมถึงกลยุทธ์ในการใช้ Digital Media
– เรียนรู้และเข้าใจ การวางแผนการตลาดดิจิทัลจาก Workshop

เรียนจริง ทำจริง รู้จริง ทำได้จริง โดยวิทยากร : ผู้เชียวชาญในสายงานดิจิทัล

  • คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล – Strategic Planning Director &Co-Founder of BrandBaker Co.,Ltd.
  • ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย – COO, MD of INTAGE Thailand
  • คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน – Consultant, CHief Strategist-Cheevamitr SE
  • คุณเมธี จารุมณีโรจน์ – Managing Partner of BrandAholics
  • คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย – Performance media & Digital solution Director of Dentsu X Thailand
  • คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข – Director ,Digital Marketing Program School of Business Administration Bangkok University
  • ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ – กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ – หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน  – CEO ,Answer Thailand & Co-Founder “AMATA”
  • คุณณัฐพล ม่วงทำ – เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน ผู้เขียนหนังสือ Personalized Marketing

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เริ่มอบรม 6 มีนาคม – 3 เมษายน 2564 @ VIE Hotel Bangkok – Mgallery
** หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย สามารถดูรายละเอียด และ ลงทะเบียนที่นี่: https://www.marketingthai.or.th/event/digital-marketing-in-action3/

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โทร 02-679 -7360-3 หรือ Line : @matsociety