พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม คืออะไร

ฝากข่าว โดย :

พรบ. สมรสเท่าเทียม คือ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้บุคคลเพศชายและเพศหญิงตามเพศ
กำเนิดเท่านั้นที่จะจดทะเบียนสมรสเป็นคู่สมรสตามกฎหมาย ทำให้บุคคลที่มีรสนิยมทางเพศแตกต่าง
จากรสนิยมแบบรักต่างเพศ เช่น บุคคลรักเพศเดียวกัน บุคคลข้ามเพศ หรือ บุคคลรักได้ทั้งสองเพศ
หรือ บุคคลเพศหลากหลายไม่สามารถจดทะเบียนสมรสและเป็นคู่สมรสตามกฎหมายได้ ทำให้บุคคล
เหล่านั้นประสบปัญหาจากการขาดการรับรองสิทธิต่าง ๆ ที่เกิดจากการจดทะเบียนสมรส เช่น สิทธิใน
การรับบุตร บุญธรรมร่วมกัน สิทธิในการจัดการทรัพย์สิน สิทธิในการเป็นทายาทโดยธรรมในการรับ
มรดกจากคู่ชีวิต จึงจำเป็นต้องแก้ไขโดยใช้ภาษาที่เป็นกลางทางเพศภาวะในการยินยอมให้บุคคลทุก
เพศกำเนิด ทุกรสนิยมทางเพศ และทุกอัตลักษณ์ทางเพศ สามารถเข้าถึง และจดทะเบียนสมรสเป็นคู่
สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายได้ซึ่งสอดคล้องกับหลักความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย และหลักศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์จึงจำเป็นต้องตราเป็นพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม

สรุป พรบ. สมรสเท่าเทียม

  • การหมั้นยังเหมือนเดิม เพิ่มเติม คือ ไม่จำกัดให้ของหมั้นและสินสอด ต้องเป็นหน้าที่ฝ่าย “ชาย”
  • สมรสเท่าเทียม ปรับอายุขั้นต่ำจาก 17 เป็น 18 ปี
  • ทรัพย์สินระหว่าง ‘คู่สมรส’ ยังเหมือนเดิม รับมรดกของคู่รักได้
  • รับบุตรบุญธรรมได้ ครอบครัวสมัยใหม่ที่ไม่จำกัดบทบาทใต้กรอบเพศ
  • สิทธิที่คู่สมรสทุกเพศจะได้หากแก้ไขป.พ.พ.สำเร็จ

สรุป พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม คือ เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้ตามกฎหมาย พร้อมได้รับสิทธิในการสมรสไม่ต่างจากคู่สมรสชายหญิง ทั้งสิทธิในการใช้นามสกุล สิทธิในการเซ็นยินยอมในการรักษาพยาบาล เช่น การผ่าตัด ให้ยา หรือหยุดรักษาในกรณีเร่งด่วน สิทธิในการรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษา สิทธิในการกู้เงินซื้อบ้านและทำประกันชีวิตร่วมกันในฐานะคู่สมรส หรือสิทธิทางมรดก เป็นต้น
Ref. ilaw.or.th

อ่านร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม 
support1448.org/documents/support-1448-draft.pdf
PR Thai Government

ข่าว PR ข่าววันนี้ ข่าวสด ข่าวออนไลน์ สุขภาพ การดูแลสุขภาพ ข่าวบันเทิง ข่าวหนัง หนังใหม่ เรื่องย่อละคร และข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ