สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดการประกวด Performance and Promotion Competition ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 145,000 บาท

ฝากข่าว โดย :

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดการประกวด Performance and Promotion Competition ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Princess Galyani Vadhana International Music Festival 2021

👉 เพื่อสนับสนุนให้นักดนตรีคลาสสิกไทยได้นำเสนอแนวคิดของการแสดงเชิงบูรณาการร่วมกับการผสมผสานดนตรีไทยที่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศไทยให้เข้ากับยุคสมัยและเข้าถึงฐานกลุ่มผู้ฟังกลุ่มใหม่หรือกลุ่มเดิมให้เข้าถึงดนตรีมากยิ่งขึ้น ผ่านการวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าและเพิ่มฐานผู้ติดตามให้มากขึ้นต่อไป

🏆 เงินรางวัลมูลค่ากว่า 145,000 บาท

📁 เปิดให้บุคคลทั่วไปที่มีอายุเฉลี่ยภายในทีมไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ส่งใบสมัคร

📅 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564

📋 สมัครได้ที่ https://forms.gle/Deao4V6ZNUezt58f6 

🔔 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/pgvim.festival

**ข้อมูลเพิ่มเติม

📃 ในรอบ Prescreen ทำการคัดเลือกจาก Teaser Video และประกาศผล วันที่ 4 มิถุนายน 2564