สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เปิดรับตรงนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ มีทุนการศึกษา สมัครฟรี

ฝากข่าว โดย :

ปัญญาภิวัฒน์

หลักสูตรคุณภาพ ก้าวทันเทรนด์อาชีพยุคใหม่ ใน 2 วิทยาเขต แคมปัสเเจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี  และ แคมปัสพัทยา จ.ชลบุรี ด้วยการเรียนการสอนรูปแบบ Work-based Education การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ห้องปฏิบัติการครบครัน พร้อมโอกาสในการฝึกปฏิบัติงานในทุกหลักสูตรกับเครือข่ายพันธมิตร องค์กรชั้นนำทั้งในเเละต่างประเทศ  ส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้พร้อมทำงานกับอาชีพในฝันไปกับคณะและสาขาวิชาต่างๆ ที่ตอบโจทย์ยุค 4.0 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร คณะศิลปศาสตร์ คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง  คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์ และ International Modern Trade Business Management Program

สำหรับเยาวชน ผู้ที่สนใจ ยื่น สมัครเรียนด้วยGPAX วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย–เทียบเท่า หรือ สายอาชีพ(ปวช./ปวส.)

อยู่จังหวัดไหนก็สมัครได้ มีเจ้าหน้าที่พี่แนะแนวทุกภูมิภาคให้คำปรึกษา

สะดวกด้วยขั้นตอนออนไลน์เต็มรูปแบบ สัมภาษณ์ – ประกาศผล – รายงานตัว

ช่องทางสมัครเรียน – ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-855-0000
SCAN QR CODE หรือเสิร์ช Line Openchat: #DEK65PIM   หรือคลิก bit.ly/3ohQQl6
Website: www.pim.ac.th
Facebook: facebook.com/pimfanpage
Twitter: twitter.com/PIMCampus
Instagram: Teampim