Home » ข่าวพีอาร์ » ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติต้อนรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ

ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติต้อนรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ

อาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชม “ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก” จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาแนวคิดการทำงานของคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ ที่ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินชีวิตและการทำงานจนประสบความสำเร็จในปัจจุบันที่ทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากผู้นำเข้ากระดาษสู่การเป็นผู้ส่งออกกระดาษในนาม “ดั๊บเบิ้ล เอ” กระดาษจากคันนาที่มีส่วนช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรและช่วยลดโลกร้อน อันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและการทำงานให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป