ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล

ฝากข่าว โดย :

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ได้รับการจัดอันดับ “สุดยอดนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ 2% ของโลก” World’s Top 2% Scientists by Stanford University ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ รักษาการคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในรายชื่อ WORLD’S TOP 2% ของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก สาขา Nursing  ในฐานะการเป็นผู้ที่มีผลงานได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและได้รับการอ้างอิงจำนวนมากจากผลงานปี 2020  World’s TOP 2% Scientists by Stanford University 2021 โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติกว่า 66 เรื่อง และในระดับชาติอีกเป็นจำนวนมาก

สำนักพิมพ์ Elsevier บริษัท SciTech Strategies และ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเผยรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก โดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา (Stanford University, USA)  ได้รวบรวมข้อมูลผลงานของนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าชั้นนำมากกว่า 100,000 คน โดยคิดจากข้อมูลผลงานตีพิมพ์  จำนวนการอ้างอิง และ h-index ในฐานข้อมูล Scopus ตลอดชีวิตการทำงานของนักวิจัย (Career-long Citation Impact)  และข้อมูล 1 ปี (Single Year Citation Impact)   โดยข้อมูลการจัดลำดับสามารถดูได้ที่ “STANFORD UNIVERSITY NAMES WORLD’S TOP 2% SCIENTISTS, 2021”

การจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก ดังกล่าวนับเป็นความภาคภูมิใจยิ่งของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  อันแสดงถึงการได้รับการยอมรับในระดับสากลโลกของบุคคลมืออาชีพทรงคุณค่า ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญสูง พร้อมด้วยความโดดเด่นด้านวิชาการ งานวิจัย และวิชาชีพ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล  ในฐานะบุคลากรทางการศึกษาที่เปี่ยมคุณภาพ  สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  กับรางวัลที่ได้รับในผลงานที่ผ่านมาล้วนเป็นที่ประจักษ์ อาทิ การนำองค์กรการบริหารสู่ความเป็นเลิศประจำปี 2562 (TQC2019)   รางวัลศรีสังวาลย์ รางวัลเกียรติยศสูงสุดสำหรับบุคลากรวิชาชีพ พยาบาล ผู้มีผลงานดีเด่นระดับประเทศและนานาชาติ  สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย  และได้รับรางวัลดีเด่นระดับนานาชาติอีกหลายรางวัล