คอกาแฟห้ามพลาด เรียนรู้วิธีชงกาแฟแบบมืออาชีพเพื่อเปิดร้าน หรือดื่มด่ำที่บ้าน กับหลักสูตร โมก้าพอทและกาแฟดริป

ฝากข่าว โดย :

หลักสูตร “โมก้าพอทและกาแฟดริป” เรียนรู้ภาคทฤษฎีไปจนถึงภาคปฏิบัติจัดเต็มในทุกขั้นตอนของเทคนิคการชงกาแฟแบบลงลึกทุกรายละเอียดของหลักสูตร 

โดยจัดอบรมในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2564 และเปิดให้สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรมแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  

เทคนิคการชงกาแฟ

โมก้าพอทและกาแฟดริป

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ ดาวของเมืองไทย เปิดโอกาสให้กับทุกคนที่สนใจทางด้านการเตรียมกาแฟในรูปแบบต่างๆ
เนื้อหาใน หลักสูตรโมก้าพอทและกาแฟดริป จะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ภาคทฤษฎีด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเม็ดกาแฟและเทรนด์ปัจจุบัน  ภาคทฤษฎีด้านความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ Moka Pot และ อุปกรณ์การดริป ภาคทฤษฎีด้านการคำนวณต้นทุนการเป็นเจ้าของกิจการร้านกาแฟ ภาคปฏิบัติชงเมนูกาแฟร้อน เย็น เมนูปั่น มากกว่า 10 เมนูด้วย Moka Pot และการดริป ฝึกสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญของวิทยาลัยดุสิตธานี  

การชงกาแฟ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจใน การชงกาแฟ  ผู้ที่ต้องการพัฒนาฝีมือเพื่อความหลากหลาย หรือผู้ประกอบการร้านกาแฟ ตารางเรียน 2 วันตั้งแต่วันที่ 11-12 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฝึกอบรมท่านล่ะ 6,900 บาทเน็ท รวมค่าวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่าง ๆ และเอกสารประกอบการสอน dtc.ac.th  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร หรือสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา โทร. 038-488-463-7 หรืออีเมล [email protected]