“วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งเสริมการมีประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักศึกษา โดยการเข้าร่วมการประชุม PATA Adventure Travel and Mart (ATCM) 2563” เพราะการเรียนรู้ไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน

ฝากข่าว โดย :
วิทยาลัยดุสิตธานี (DTC) สถาบันการศึกษาด้านอุตสาหกรรมบริการชั้นนำของประเทศไทย ตระหนักถึงการสร้างประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาโดยการส่งตัวแทนนักศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (ได้รับการรับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์แลนด์)  เข้าร่วมการประชุม“PATA Adventure Travel and Mart (ATCM) 2563” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่ Sutera Harbour Resort เมืองโคตา คินาบาลู ซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย

PATA Adventure and Mart 2563 เป็นงานประชุมทางด้านการท่องเที่ยวชั้นนำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยในปีนี้ถูกจัดขึ้นที่เมืองโคตา คินาบาลู ซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย ในหัวข้อที่เป็นการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ปัจจุบันการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความสนใจการเที่ยวชมและถ่ายภาพทิวทัศน์ต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดและสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปีนเขา โดดร่ม ดำน้ำ พายเรือ เดินป่า และอื่น ๆ อีกมากมายที่ถูกบรรจุเพิ่มเข้าไปในตารางการท่องเที่ยว โดยในปีนี้การประชุม PATA Adventure and Mart 2563  เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ผ่านการเดินทางท่องเที่ยวในวันแรก ต่อด้วยการประชุมและการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าร่วม ในครั้งนี้นักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานีได้มีโอกาสพบปะกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ พร้อมยังได้พูดคุยถึงแนวโน้มของการท่องเที่ยวในอนาคต ความท้าทายและโอกาสในอุตสาหกรรมนี้อีกด้วย

นายอิเลียต เหล่าฤกษ์อุทัย นักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานี แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ว่า “การได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าอย่างยิ่งสำหรับตัวผมเอง เนื้อหาต่าง ๆ ในงานประชุมทำให้ผมได้รู้จักและเข้าใจรูปแบบการท่องเที่ยวในเชิงผจญภัยอย่างลึกซึ้ง การประชุมครั้งนี้มีทั้งการนำเสนอประเด็นสำคัญหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การเสวนาและวางแผนเรื่องการให้ช้างเป็นสัตว์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว  การทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากประเทศต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งโดยรวมแล้วผมถือว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากที่มีโอกาศได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากหัวข้อของการประชุมในครั้งนี้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมโรงแรม ทำให้ผมได้มีแนวความคิดใหม่ ๆ ที่ช่วยในการจัดทำแพ็คเกจท่องเที่ยวที่แตกต่างไป (ในฐานะผู้ประกอบการโรงแรมในอนาคต)”

 

และนายธนวรรธน์ วงศ์ศรีสถาพร กล่าวว่า “สำหรับการเข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ ผมได้เก็บเกี่ยวและเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการการจัดสรรในด้านต่าง ๆ ของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในอนาคต นอกเหนือไปกว่านั้นผมยังได้ความรู้และตระหนักมากยิ่งขึ้นถึงภาวะทางด้านมลพิษนั้นที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว นับว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นอย่างมากที่ได้รับฟังเรื่องราวและแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพโดยตรงภายในงานประชุม ถือเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจของผมในอนาคต และสามารนำไปต่อยอดได้ในอนาคตอีกด้วย”

วิทยาลัยดุสิตธานีสถาบันการศึกษาเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทย ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการครัว และสาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ เปิดสอนสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท และสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารแบบมืออาชีพ ปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นอกเหนือจากนี้ยังมีหลักสูตรระยะสั้นรองรับความต้องการสำหรับบุคคลทั่วไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทร: 02 361 7811-3 ต่อ 333 และ 329 อีเมล:[email protected] เว็บไซต์: www.dtc.ac.th