วิทยาลัยดุสิตธานีรำลึกคุณูปการผู้ก่อตั้ง เปิดรูปปั้น ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เนื่องในโอกาสครบ 30 ปี

ฝากข่าว โดย :

รูปปั้น ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุยวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดพิธีเปิดรูปปั้นท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยดุสิตธานี 

โดย ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ (ที่ 6 จากซ้าย) องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดรูปปั้น  พร้อมด้วยกรรมการสภาวิทยาลัย และผู้บริหาร มาร่วมเป็นเกียรติ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการที่ท่านผู้หญิงสร้างไว้นับตั้งแต่ที่ท่านได้ก่อตั้งวิทยาลัยดุสิตธานีขึ้นเมื่อ 30 ปีก่อน ประกอบด้วย คุณอาสา สารสิน ประธานกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายกสภาวิทยาลัย คุณชนินทธ์ โทณวณิก อุปนายกสภาวิทยาลัย คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คุณวิภาดา โทณวณิก รองประธานกรรมการอาวุโส กลุ่มจัดซื้อจัดจ้างบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ดร. พรเทพ เตชะไพบูลย์ กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ศ. ดร. ชนาธิป ผาริโน กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ศ. ดร. วราวุฒิ ครูส่ง กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คุณฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ กรรมการสภาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง (อธิการบดี)  ดร. พิศาล สร้อยธุหร่ำ กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร กรรมการสภาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ ณ บริเวณโถงอาคาร 2 วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3  อีเมล [email protected] หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

พลากร สุวรรณรัฐ พลากร สุวรรณรัฐ รูปปั้น ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย