ปฏิทิน วันหยุด 2564 และวันหยุดชดเชย วันหยุดราชการปี 2564

ฝากข่าว โดย :

อัพเดท วันหยุด และวันหยุดชดเชย ปี 2564

ครม.ประกาศเพิ่ม วันหยุดราชการปี 2564 เป็นกรณีพิเศษ 4 วัน

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ โดยเป็นวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 ออกไป
โดยปี 2564 เป็นปีแรก ที่ครม.ประกาศตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมวันหยุดทั้งปี 24 วัน แต่ภาคอีสานจะได้ 23 วัน ทุกภาคมีวันหยุดเทศกาลประจำปี ทำให้ประชาชนมีวันหยุดเพิ่มขึ้น 4 วัน ประกอบด้วย
ปฏิทิน 2564

1 วันหยุดราชการประจำภาคเหนือ ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี วันที่ 26 มีนาคม 2564
2 วันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเพณีงานบุญบั้งไฟ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
3 วันหยุดราชการประจำภาคใต้ ประเพณีสารทเดือนสิบ วันที่ 6 ตุลาคม 2564
4 วันหยุดราชการประจำภาคกลาง ประเพณีเทศกาลออกพรรษา วันที่ 21 ตุลาคม 2564

และเพิ่มวันที่ 12 ก.พ.2564 : วันตรุษจีน ซึ่งถือเป็นครั้งแรก ที่ประกาศให้ วันหยุดตรุษจีน เป็นวันหยุดราชการ
อีกทั้ง จะมีการ ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ในทุกๆ วันหยุดราชการ จึงสามารถ ขึ้นทางด่วนฟรี และ มอเตอร์เวย์ฟรี ในวันหยุด นั้นๆ อีกด้วย

เพิ่มเติม รายละเอียดของวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
12 กุมภาพันธ์ 2564 วันตรุษจีน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ประกาศให้วันหยุดตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการ

12 เมษายน 2564 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

27 กรกฎาคม 2564 วันหยุดราชการชดเชยวันเข้าพรรษา

24 กันยายน 2564 วันหยุดราชการกรณีพิเศษในวันมหิดล

22 ตุลาคม 2564 (เลื่อนจากเดิมที่จะหยุดในวันที่ 25 ตุลาคม)


วันหยุด และวันหยุดชดเชย ปี 2563


ด่วน ครม. ไฟเขียว เห็นชอบหยุดยาว 2 ช่วง 19-22 พ.ย. และ 10-13 ธ.ค.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน มีมติเห็นชอบประกาศให้วันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ย. และวันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 2563 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม เพื่อให้ต่อเนื่องกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ดังนั้น จึงเท่ากับเป็นการ หยุดต่อเนื่อง 4 วัน คือวันที่ 19-22 พ.ย. 2563

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบประกาศให้วันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. เป็นวันหยุดเพิ่มเติม จะทำให้มี วันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-13 ธ.ค. 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนออกมาท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ.

สรุปวันหยุด 3 เดือน สุดท้าย ปี 2563 จะมี วันหยุด กี่วัน วันไหนบ้าง และมีวันหยุดยาวนอกจากที่รัฐบาลประกาศให้เป็น “วันหยุดราชการพิเศษ” อีกกี่วัน?

วันหยุด เดือนตุลาคม 2563

 • วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 : วันปิยมหาราช (หยุดยาว 3 วัน ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ที่ 23 – 24 – 25 ตุลาคม 2563)
 • วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 : วันหยุดปกติ

วันหยุด เดือนพฤศจิกายน 2563

 • วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดพิเศษ
 • วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดพิเศษ
 • วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ

วันหยุด เดือนธันวาคม 2563

 • วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 : วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 : วันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 : วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ มติ ครม.ย้ายจากวันที่ 7 ธันวาคม 2563 มาเป็นวันนี้แทน เพื่อให้เป็นวันหยุดยาว
 • วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 : วันหยุดปกติ

ปฏิทิน 2563


รายงานข่าวจากที่ประชุมครม.แจ้งว่า ที่ประชุมครม. มีมติเห็นสมควรให้กำหนดวันหยุดราชการในเดือนก.ย.เพิ่มขึ้น 2 วันได้แก่ วันศุกร์ที่ 4 ก.ย. และวันจันทร์ที่ 7 ก.ย. เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 ดังนั้น หยุดรวม 4 วันคือวันที่ 4-7 ก.ย.นี้
วันหยุดชดเชย เดือนกันยายน
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันหยุด เดือนสิงหาคม 2563

 

ตอนนี้หลายคนกำลังรอความชัดเจนว่ารัฐบาล สรุปชดเชยวันสงกรานต์เมื่อไหร่
เดือนหน้า เราก็มี วันหยุดชดเชย เดือนกรกฎาคม 2563 และมี วันหยุดชดเชย ตั้งแต่ต้นเดือนและปลายเดือนดังนี้

1. วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 : วันอาสาฬหบูชา

2. วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม : วันเข้าพรรษา

3. วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 : วันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา

4. วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 : วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

5. วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2563
และยังสามารถ รอลุ้น หยุดเพิ่ม ชดเชยวันสงกรานต์
วันหยุดกรกฎาคม 2563 ลุ้นถ้าการ์ดไม่ตก อาจได้ หยุดชดเชยวันสงกรานต์

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยถึงกรณีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ – 7 ก.ค.ว่า ถือเป็น การหยุดตามปฏิทิน ปกติที่กำหนดไว้โดยไม่ได้เป็นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยที่ประชุมเพียงแต่รับทราบว่าให้มีการเลื่อนการประชุม ครม.ในวันที่ 8  ก.ค.แทนเนื่องจากเป็นวันที่ 7 ก.ค.เป็นวันหยุดราชการ เท่านั้น

ครม.ให้หยุดเพิ่ม 27 ก.ค.63 ชดเชยสงกรานต์ รวมหยุดยาว 4 วัน 25-28 ก.ค.

และ ล่าสุด นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็น วันหยุดราชการ ซึ่งเป็นวันหยุดจากการ ชดเชยช่วงสงกรานต์ ทำให้รวมเป็นหยุด 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563 โดยมอบหมายให้หัวหน้างานพิจารณาตามความเหมาะสม ไม่ให้ราชการเสียหาย รวมถึงให้หน่วยงานแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องมติคณะรัฐมนตรี

สรุป ปฏิทินวันหยุด  ประจำปี 2563 (ปฏิธิน วันหยุด)

วันหยุด เดือนมกราคม 2563

– วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 วันขึ้นปีใหม่

วันหยุด เดือนกุมภาพันธ์ 2563

– วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา

– วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันหยุด เดือนเมษายน 2563

– วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 วันจักรี

– วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 วันสงกรานต์ ** ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

– วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 วันสงกรานต์ ** ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

– วันพุธ 15 เมษายน 2563 วันสงกรานต์** ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2563

– วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันแรงงานแห่งชาติ

– วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 วันฉัตรมงคล

– วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา

– วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม วันพืชมงคล

วันหยุด เดือนมิถุนายน 2563

– วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2563

– วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา

– วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

– วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดเพิ่มเติมตามมติ ครม.

– วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์

– วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันหยุด เดือนสิงหาคม 2563

– วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุด เดือนกันยายน 2563
หยุดชดเชยวันสงกรานต์ วันศุกร์ที่ 4 ก.ย. และวันจันทร์ที่ 7 ก.ย.

วันหยุด เดือนตุลาคม 2563

– วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

– วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

วันหยุด เดือนธันวาคม 2563

– วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

– วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

– วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ

– วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี

Related Posts