ปฏิทินวันหยุดเดือนนี้ และวันหยุดชดเชย วันหยุดราชการ ทางด่วนฟรี

ฝากข่าว โดย :

วันหยุดเดือนสิงหา 2565 วันหยุดพิเศษ และวันหยุดราชการ

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันหยุดราชการ วันหยุดยาว ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง รวม 60 ด่าน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00
วันศุกร์ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

วันหยุดเดือนตุลาคม 2565
วันพฤหัสบดี 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม วันหยุดพิเศษ
วันจันทร์ 24 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 
วันจันทร์ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

ขึ้นทางด่วนฟรี วันหยุด ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษจำนวน 3 สายทาง
ช่วงวันหยุด นี้ ยกเว้นค่าผ่านทาง 3 สายทาง ดังนี้
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

วันหยุด ปีที่แล้ว
วันพุธที่ 6 ตุลาคม  2564วันหยุดราชการประจำภาคใต้ ประเพณีสารทเดือนสิบ
วันพุธที่ 13 ตุลาคม  2564 >วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 >วันหยุดราชการประจำภาคกลาง ประเพณีเทศกาลออกพรรษา
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 >วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
วันหยุดเดือนธันวาคม 2564
วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 >วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564  >วันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 >วันสิ้นปี


 • วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
 • วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา
 • วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • วันหยุดเดือนหน้า 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
 • รอบถัดไป : 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2564

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประกาศ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ดังนี้
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน
ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน
และ ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน
ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน

รวมที่เที่ยววันหยุด

อัพเดท วันหยุด และวันหยุดชดเชย ปี 2564

วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2564

 • วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม (วันฉัตรมงคล)
 • วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม (วันพืชมงคล) (วันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเพณีงานบุญบั้งไฟ)
 • วันพุธที่ 26 พฤษภาคม (วันวิสาขบูชา)

วันหยุด เดือนมิถุนายน 2564

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี)

วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2564

 • วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม (วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา)
 • วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม (วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา) *เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ*
 • วันพุธที่ 28 กรกฎาคม (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)

  วันหยุด เดือนสิงหาคม 2564

  • วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ)

  วันหยุด เดือนกันยายน 2564

  • วันศุกร์ที่ 24 กันยายน (วันหยุดราชการกรณีพิเศษเนื่องในวันมหิดล) *เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ*

  วันหยุด เดือนตุลาคม 2564

  • วันพุธที่ 6 ตุลาคม (วันหยุดราชการประจำภาคใต้ ประเพณีสารทเดือนสิบ)
  • วันพุธที่ 13 ตุลาคม (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)
  • วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม (วันหยุดราชการประจำภาคกลาง ประเพณีเทศกาลออกพรรษา)
  • วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม (วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช) *เลื่อนจากเดิมที่จะหยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม*

  วันหยุด เดือนธันวาคม 2564

  • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม (วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)
  • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม (วันรัฐธรรมนูญ)
  • วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม (วันสิ้นปี)

1 วันหยุดราชการประจำภาคเหนือ ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี วันที่ 26 มีนาคม 2564
2 วันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเพณีงานบุญบั้งไฟ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
3 วันหยุดราชการประจำภาคใต้ ประเพณีสารทเดือนสิบ วันที่ 6 ตุลาคม 2564
4 วันหยุดราชการประจำภาคกลาง ประเพณีเทศกาลออกพรรษา วันที่ 21 ตุลาคม 2564

และเพิ่มวันที่ 12 ก.พ.2564 : วันตรุษจีน ซึ่งถือเป็นครั้งแรก ที่ประกาศให้ วันหยุดตรุษจีน เป็นวันหยุดราชการ
อีกทั้ง จะมีการ ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ในทุกๆ วันหยุดราชการ จึงสามารถ ขึ้นทางด่วนฟรี และ มอเตอร์เวย์ฟรี ในวันหยุด นั้นๆ อีกด้วย


วันหยุด และวันหยุดชดเชย ปี 2563

ปฏิทินวันหยุด เดือน กย.
ปฏิทิน เดือนกันยายน
วันหยุด เดือนสิงหาคม

วันหยุดเดือนกรกฎาคม

ที่พักที่เที่ยว วันหยุด

Related Posts