ปฏิทิน วันหยุด 2564 และวันหยุดชดเชย วันหยุดราชการ ทางด่วนฟรี

ฝากข่าว โดย :

ขึ้นทางด่วนฟรี วันหยุด ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ
วันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2564

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประกาศ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ดังนี้
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน
ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน
และ ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน
ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นค่าทางด่วนจำนวน 3 เส้นทาง วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เนื่องใน วันวิสาขบูชา ยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00.01 น. ไปจนถึง 24.00 น. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ประกอบด้วย
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

อัพเดท วันหยุด และวันหยุดชดเชย ปี 2564

วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2564

 • วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม (วันฉัตรมงคล)
 • วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม (วันพืชมงคล) (วันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเพณีงานบุญบั้งไฟ)
 • วันพุธที่ 26 พฤษภาคม (วันวิสาขบูชา)

วันหยุด เดือนมิถุนายน 2564

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี)

วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2564

 • วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม (วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา)
 • วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม (วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา) *เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ*
 • วันพุธที่ 28 กรกฎาคม (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)

  วันหยุด เดือนสิงหาคม 2564

  • วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ)

  วันหยุด เดือนกันยายน 2564

  • วันศุกร์ที่ 24 กันยายน (วันหยุดราชการกรณีพิเศษเนื่องในวันมหิดล) *เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ*

  วันหยุด เดือนตุลาคม 2564

  • วันพุธที่ 6 ตุลาคม (วันหยุดราชการประจำภาคใต้ ประเพณีสารทเดือนสิบ)
  • วันพุธที่ 13 ตุลาคม (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)
  • วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม (วันหยุดราชการประจำภาคกลาง ประเพณีเทศกาลออกพรรษา)
  • วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม (วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช) *เลื่อนจากเดิมที่จะหยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม*

  วันหยุด เดือนธันวาคม 2564

  • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม (วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)
  • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม (วันรัฐธรรมนูญ)
  • วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม (วันสิ้นปี)

1 วันหยุดราชการประจำภาคเหนือ ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี วันที่ 26 มีนาคม 2564
2 วันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเพณีงานบุญบั้งไฟ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
3 วันหยุดราชการประจำภาคใต้ ประเพณีสารทเดือนสิบ วันที่ 6 ตุลาคม 2564
4 วันหยุดราชการประจำภาคกลาง ประเพณีเทศกาลออกพรรษา วันที่ 21 ตุลาคม 2564

และเพิ่มวันที่ 12 ก.พ.2564 : วันตรุษจีน ซึ่งถือเป็นครั้งแรก ที่ประกาศให้ วันหยุดตรุษจีน เป็นวันหยุดราชการ
อีกทั้ง จะมีการ ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ในทุกๆ วันหยุดราชการ จึงสามารถ ขึ้นทางด่วนฟรี และ มอเตอร์เวย์ฟรี ในวันหยุด นั้นๆ อีกด้วย

เพิ่มเติม รายละเอียดของวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
12 กุมภาพันธ์ 2564 วันตรุษจีน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ประกาศให้วันหยุดตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการ

12 เมษายน 2564 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

27 กรกฎาคม 2564 วันหยุดราชการชดเชยวันเข้าพรรษา

24 กันยายน 2564 วันหยุดราชการกรณีพิเศษในวันมหิดล

22 ตุลาคม 2564 (เลื่อนจากเดิมที่จะหยุดในวันที่ 25 ตุลาคม)


วันหยุด และวันหยุดชดเชย ปี 2563

ปฏิทินวันหยุด เดือน กย.
ปฏิทิน เดือนกันยายน
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันหยุด เดือนสิงหาคม

วันหยุดชดเชย เดือนกรกฎาคม 2563 และมี วันหยุดชดเชย ตั้งแต่ต้นเดือนและปลายเดือนดังนี้

1. วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 : วันอาสาฬหบูชา

2. วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม : วันเข้าพรรษา

3. วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 : วันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา

4. วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 : วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

5. วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วันหยุดเดือนกรกฎาคม

สรุป ปฏิทินวันหยุด  ประจำปี 2563 (ปฏิธิน วันหยุด)

วันหยุด เดือนมกราคม 2563

– วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 วันขึ้นปีใหม่

วันหยุด เดือนกุมภาพันธ์ 2563

– วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา

– วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันหยุด เดือนเมษายน 2563

– วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 วันจักรี

– วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 วันสงกรานต์ ** ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

– วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 วันสงกรานต์ ** ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

– วันพุธ 15 เมษายน 2563 วันสงกรานต์** ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2563

– วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันแรงงานแห่งชาติ

– วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 วันฉัตรมงคล

– วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา

– วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม วันพืชมงคล

วันหยุด เดือนมิถุนายน 2563

– วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2563

– วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา

– วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

– วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดเพิ่มเติมตามมติ ครม.

– วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์

– วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันหยุด เดือนสิงหาคม 2563

– วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุด เดือนกันยายน 2563
หยุดชดเชยวันสงกรานต์ วันศุกร์ที่ 4 ก.ย. และวันจันทร์ที่ 7 ก.ย.

วันหยุด เดือนตุลาคม 2563

– วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

– วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

วันหยุด เดือนธันวาคม 2563

– วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
– วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
– วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ
– วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี

Related Posts