ประกาศวันหยุดธนาคาร ล่วงหน้าประจําปี 2566

ฝากข่าว โดย :

ประกาศวันหยุดธนาคาร ล่วงหน้าประจําปี 2566

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศวันหยุดธนาคารประจำปี 2566 รวมมีกี่วันมาดูเลยซึ่งวัตถุประสงค์ในการประกาศวันหยุด คือเพื่อกําหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจําปี ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 3/2565 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจําปี พ.ศ. 2566 ใช้บังคับกับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วย ธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง
วันหยุดของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจําปี พ.ศ. 2566 มีดังนี้

วันหยุดปี 2566

วันหยุดเดือนมกราคม
วันจันทร์ที่ 2 มกราคม ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 และ วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566)

วันหยุดเดือนมีนาคม 
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม วันมาฆบูชา

วันหยุดเดือนเมษายน 
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
วันศุกร์ที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

วันหยุดเดือนมิถุนายน 
วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566)

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันหยุดเดือนสิงหาคม 
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566)

วันหยุดเดือนตุลาคม 
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันหยุดเดือนธันวาคม 
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566)