ลอนดอน และบริสตอล ขึ้นแท่น “เมืองอัจฉริยะชั้นแนวหน้า” ของสหราชอาณาจักร

ฝากข่าว โดย :

ลอนดอน/  หัวเว่ย เปิดตัวดัชนีชี้วัดเมืองอัจฉริยะ (UK Smart Cities Index) ขึ้นที่สถาบัน Institution of Engineering and Technology (IET) ใจกลางกรุงลอนดอน เพื่อประเมินสถานภาพความเป็นอัจฉริยะของเมืองชั้นนำ 10 แห่งทั่วสหราชอาณาจักร ไฮไลท์การใช้เทคโนโลยีพัฒนาเมืองที่ยอดเยี่ยม รวมถึงค้นหาความท้าทายและอุปสรรคในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  โดยหัวเว่ยได้มอบหมายให้บริษัทวิจัยที่ปรึกษา Navigant Research ดำเนินการเก็บข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบและจัดลำดับความก้าวหน้าในการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตั้งแต่ระบบขนส่งสาธารณะไปจนถึงการจัดเก็บขยะ ผลการวิจัยพบว่า ลอนดอนและบริสตอล เป็นเมืองอัจฉริยะระดับแถวหน้าของสหราชอาณาจักร โดยจัดอยู่ในกลุ่ม Leaders ตามมาด้วยกลุ่ม Contenders ซึ่งมีเบอร์มิ่งแฮม อยู่ในลำดับสาม ต่อด้วยกลาสโกว์ แมนเชสเตอร์ และมิลตัน คีนส์

การจัดลำดับเมืองอัจฉริยะในสหราชอาณาจักรตามดัชนีชี้วัดเมืองอัจฉริยะของหัวเว่ยซึ่งนำมาใช้เป็นครั้งแรกนี้ คำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกตามเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งในแง่กลยุทธ์และการดำเนินการ ครอบคลุมทั้งด้านวิสัยทัศน์ นวัตกรรมด้านดิจิทัลและบริการ ความยั่งยืนของแผนงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมและการเข้าถึงบริการของชุมชน เป็นต้น โดยได้ทำการคัดเลือกเมืองในสหราชอาณาจักร 10 แห่งที่มีนโยบายการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตที่โดดเด่น ประกอบด้วยเมืองเบอร์มิ่งแฮม บริสตอล  กลาสโกว์  ลีดส์  ลอนดอน  แมนเชสเตอร์  มิลตัน คีนส์  น็อตติ้งแฮม  ปีเตอร์โบโรห์ และเชฟฟิลด์

เมืองอัจฉริยะ
10 เมืองอัจฉริยะชั้นนำของสหราชอาณาจักร

เมืองลอนดอนและบริสตอลได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม Leaders” เนื่องจากเป็นผู้นำร่องในการนำนวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้กับเมือง อาทิ ลอนดอนประสบความสำเร็จเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดและการใช้นวัตกรรมด้านการเดินทางขนส่งต่าง ๆ รวมไปถึงโครงการลอนดอน ดาต้าสโตร์ ในขณะที่โครงการ Bristol Is Open” ของเมืองบริสตอลเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบริสตอล สภาเมืองบริสตอล และบริษัทพันธมิตรอีกหลายแห่ง เพื่อสร้างเครือข่ายนวัตกรรมระดับเมือง  ส่วนโครงการอื่น ๆ ที่น่าสนใจยังรวมถึงแผนพัฒนาอีสต์ เบอร์มิ่งแฮม ให้เป็นเขตสมาร์ทเทคโนโลยีของเมืองเบอร์มิ่งแฮม โครงการตัวอย่างเมืองอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ ของเมืองแมนเชสเตอร์  หลากหลายโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตัวอย่างเมืองแห่งอนาคตของเมืองกลาสโกว์ และโครงการ MK:Smart ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ ของเมืองมิลตัน คีนส์ ร่วมกับ Open University และพันธมิตรอื่น ๆ

ดัชนีชี้วัดนี้ยังแสดงให้เห็นถึงปัจจัย 5 อย่างที่สมาร์ทซิตี้ที่ประสบความสำเร็จทุกโครงการมีเหมือน ๆ กัน นั่นคือ ความสำคัญของการเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์ ความจำเป็นในการเน้นความต้องการและความเข้มแข็งของท้องถิ่น ความสำคัญของการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม การสร้างพันธมิตรในท้องถิ่น และความเข้าใจด้านประโยชน์ของการปฏิรูปข้อมูลที่จะช่วยพัฒนาบริการให้ดีขึ้นและกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

รายงานยังได้เน้นถึงบทบาทสำคัญของรัฐบาลอังกฤษในการผลักดันให้เกิดเมืองอัจฉริยะ ผ่านโครงการสาธิตด้านอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์และเมืองแห่งอนาคต ด้วยการมอบทุนสนับสนุนให้แก่เมืองที่ชนะรางวัลเหล่านี้  ในขณะที่การสร้างศูนย์นวัตกรรมประจำเมือง “Future Cities Catapult ได้ก่อให้เกิดกระแสความสนใจอย่างต่อเนื่อง และเกิดการตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการลดช่องว่างระหว่างการให้งบสนับสนุนโครงการตัวอย่างและการนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์แบบเต็มรูปแบบ

รายงานนี้ยังได้บอกถึงความจำเป็นของโครงการตัวอย่างในอนาคต ที่จะต้องเน้นทั้งผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้จริงและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ รวมไปถึงการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในวงกว้างและการถ่ายโอนความรู้ระหว่างเมืองต่าง ๆ ในอังกฤษ

สมาชิกสภาเอ็ด ไวซี่ย์ รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลของอังกฤษ กล่าวในงานพิธีเปิดว่า “ดัชนีชี้วัดความเป็นเมืองอัจฉริยะของหัวเว่ยได้ไฮไลท์เมืองต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาโครงการดิจิทัลใหม่ๆ และวัดผลความสำเร็จของโครงการเปรียบเทียบกัน ผมหวังว่า มันจะช่วยกระตุ้นให้ผู้นำของเมืองต่าง ๆ แบ่งปันตัวอย่างความสำเร็จและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน เพราะการใช้งานข้อมูลและเทคโนโลยีที่ฉลาดกว่าจะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโต และช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนนโยบายการสร้างเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มที่ ด้วยการสร้างศูนย์นวัตกรรมเมือง Future Cities Catapult และโครงการเมืองตัวอย่างด้านอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ และเราก็ต้องขอบคุณรายงานฉบับนี้ด้วย”

มร. กอร์ดอน หลัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หัวเว่ย สหราชอาณาจักร กล่าวว่า “ตั้งแต่โครงการ Bristol is Open ของเมืองบริสตอล ไปจนถึงผู้ขับขี่ยานยนต์อัตโนมัติของเมืองมิลตัน คีนส์ ยังมีโครงการสมาร์ทซิตี้ที่ยอดเยี่ยมอีกมากมายทั่วสหราชอาณาจักร เราต้องการทำความเข้าใจว่าโครงการเหล่านี้มีความทันสมัยเพียงใด และสิ่งใดที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากโครงการต่าง ๆ เหล่านี้  ดัชนีเมืองอัจฉริยะของหัวเว่ยชี้ให้เห็นว่า ขณะนี้ สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีความทันสมัยในด้านนี้มากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป แต่ก็ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น และยังมีงานอีกมากที่จะต้องทำเพื่อผนึกกำลังอันมีประสิทธิภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ของเมืองและผู้จัดหาเทคโนโลยี และทำให้ประชาชนจำนวนมากขึ้นเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสมาร์ทซิตี้เหล่านี้”

มร. อีริค วู้ดส์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทที่ปรึกษา Navigant Research ซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูล กล่าวว่า “ลอนดอนและบริสตอลมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านของการผสมผสานนวัตกรรมด้านเทคนิคเข้ากับกลยุทธ์ในการพัฒนาเมือง แต่ก็ยังมีอีกหลายเมืองที่มีคะแนนใกล้เคียงกับสองเมืองนี้ ข้อมูลจากงานวิจัยของเราบ่งบอกได้ว่า ผู้นำของเมืองจะต้องฝังแนวความคิดเรื่องศักยภาพความอัจฉริยะเข้าไปในโครงการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ  ตลอดจนรัฐบาลกลางและเมืองต่าง ๆ จะต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้โครงการนำร่องที่ประสบความสำเร็จได้รับการขยายให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมด”

ดัชนีชี้วัดเมืองอัจฉริยะในสหราชอาณาจักร

ลำดับ เมือง กลุ่ม
1 ลอนดอน Leader
2 บริสตอล Leader
3 เบอร์มิ่งแฮม Contender
4 กลาสโกว์ Contender
5 แมนเชสเตอร์ Contender
6 มิลตัน คีนส์ Contender
7 ลีดส์ Contender
8 ปีเตอร์โบโร่ Contender
9 น็อตติ้งแฮม Challenger
10 เชฟฟิลด์ Challenger

 

ปัจจุบัน โซลูชั่นสมาร์ทซิตี้ หรือเมืองอัจฉริยะของหัวเว่ย ได้รับการติดตั้งใช้งานในกว่า 60 เมือง ในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่เนเธอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ บราซิล และจีน ครอบคลุมทั้งโซลูชั่นสำหรับ Smart Government, Smart Healthcare, Smart Education และ Smart Transportation

ท่านสามารถดูรายงาน UK Smart Cities Index และกราฟฟิคต่าง ๆ ได้จาก

UK Smart Cities Index report

http://www-file.huawei.com/~/media/CORPORATE/PDF/Downloads/Huawei_Smart_Cities_Report_FINAL.pdf

UK Smart Cities Infographic

http://www-file.huawei.com/~/media/CORPORATE/Images/download/Smart_Cities_Infographic_FULL.png

 

เกี่ยวกับหัวเว่ย

หัวเว่ย ผู้นำทางด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มุ่งมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการสื่อสารที่ดีทั่วโลก ด้วยการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งข้อมูล และทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรม  หัวเว่ยนำเสนอโซลูชั่นด้านไอซีทีแบบครบวงจร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ลูกค้าในกลุ่มเครือข่ายโทรคมนาคมและเอ็นเตอร์ไพรส์ อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ และระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง ด้วยกลยุทธ์การสร้างสรรค์นวัตกรรมตามความต้องการของลูกค้าและสัมพันธภาพที่ดีกับพันธมิตร ปัจจุบัน พนักงานกว่า 176,000 คนทั่วโลกของหัวเว่ยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ กลุ่มลูกค้าองค์กรและผู้บริโภคทั่วไป ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นไอซีทีของหัวเว่ยได้รับการติดตั้งในกว่า 170 ประเทศในทุกภูมิภาคของโลก และให้บริการประชากรกว่าหนึ่งในสามของโลก  หัวเว่ยก่อตั้งขึ้นในปี  2530 และเป็นบริษัทเอกชนที่มีพนักงานเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหัวเว่ยได้ที่ www.huawei.com หรือติดตามเราได้ที่

http://www.linkedin.com/company/Huawei

Tweets by Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.google.com/+Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

 

เกี่ยวกับ Navigant Research

Navigant Research บริษัทวิจัยของ Navigant ให้บริการด้านวิจัยตลาดและจัดทำมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการกำกับควบคุมอย่างเข้มงวดและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ในอุตสาหกรรมพลังงาน Navigant Research เน้นการวิเคราะห์เชิงลึกและจัดทำรายงานเกี่ยวกับตลาดเทคโนโลยีสะอาดทั่วโลก ระเบียบวิธีวิจัยจะใช้การวิเคราะห์ด้านซัพพลายการวิจัยจากผู้ใช้และการประเมินความต้องการ ผสมผสานกับการตรวจสอบเทรนด์เทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อให้ได้ความคิดเห็นที่ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยีพลังงาน การปฏิรูปด้านสาธารณูปโภค ประสิทธิภาพการขนส่ง และนวัตกรรมของอาคารต่างๆ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Navigant Research สามารถดูได้จาก www.navigantresearch.com

เกี่ยวกับ Navigant

Navigant Consulting เป็นบริษัทที่ปรึกษามืออาชีพระดับโลกที่มีความชำนาญในการช่วยลูกค้าควบคุมอนาคตของบริษัท ความเป็นมืออาชีพของ Navigant ใช้ทั้งความรู้ในอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้ง ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค และแนวคิดที่กล้าเสี่ยง เพื่อช่วยลูกค้าสร้าง บริหาร และ/หรือปกป้องธุรกิจของตน โดยเจาะเน้นเฉพาะตลาดและลูกค้าที่กำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงหรือแรงกดดันด้านกฎหมายหรือมาตรฐานที่สำคัญ ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นบริษัทกลุ่มดูแลสุขภาพ พลังงาน และบริการการเงิน ครอบคลุมบริการด้านการให้คำปรึกษา การจัดหาพนักงานภายนอก บริการวิเคราะห์หรือด้านเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญจาก Navigant จะใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อมองหาโอกาสและให้ผลลัพธ์ที่ทรงพลัง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Navigant สามารถดูได้จาก Navigant.com

 

Related Posts