ม.หอการค้าไทย รับทุนสนับสนุน เพื่อพัฒนาการศึกษาจาก บมจ. เออาร์ไอพี

ฝากข่าว โดย :

ม หอการค้ารับมอบทุนการศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี(ที่ 2 จากซ้าย) และ ผศ.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับมอบทุนสนับสนุนงานด้านการศึกษาจาก นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และ นางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) จำนวน 150,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาการค้นคว้าวิจัย และทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Related Posts