มูลนิธิเอสซีจีเดินสายพบปะนักเรียนทุน 4 ภาคทั่วไทย

ฝากข่าว โดย :

มูลนิธิเอสซีจีเดินสายพบปะนักเรียนทุน 4 ภาคทั่วไทย

ในโครงการ SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี

 

ครั้งแรกในรอบ 33 ปี ของ มูลนิธิเอสซีจี จัดยิ่งใหญ่เดินสายพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมอง มอบประสบการณ์สุดพิเศษให้น้องๆ นักเรียนทุนในโครงการ SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี ในงาน SCG Foundation Family Day เดินสาย 4 ภาคทั่วไทย กระชับพื้นที่ กระชับสายใยครอบครัวมูลนิธิเอสซีจีใน

งานSCG Foundation Family Day”  ครั้งนี้ ได้เปิดพื้นที่ให้น้องนักเรียนทุนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพี่ๆ มูลนิธิเอสซีจีมากยิ่งขึ้น เสมือนการมารวมตัวของคนในครอบครัวเดียวกันโดยมี พี่กานต์ ตระกูลฮุน พี่จ้อน ขจรเดช แสงสุพรรณ และพี่ๆ คณะกรรมการมูลนิธิเอสซีจี มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับน้องๆ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆ มากมาย อาทิ การร่วมพูดคุยล้วงสูตรลับชีวิตวัยรุ่นกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ ในหัวข้อ “วัยรุ่นวัยเรียน ล้วงสูตรลับปรับอนาคต” ตลอดจนร่วมสนทนาเรื่องราวของธรรมะในยุคออนไลน์ และรับฟังข้อคิดดี ๆ ในธรรมะเดลิเวอรี่จาก พระมหาสมปอง ตาลปุตโต พร้อมคณะในหัวข้อ “ชีวิตวัยรุ่นในยุคสังคมออนไลน์” และที่ขาดไม่ได้คือ กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา สร้างสำนึกสาธารณะ โดยน้อง ๆ นักเรียนทุนได้ร่วมแรงร่วมใจกันประดิษฐ์สิ่งของเพื่อส่งต่อความสุขให้แก่เด็กด้อยโอกาสในภูมิภาคต่าง ๆ

มูลนิธิเอสซีจีมุ่งหวังว่า ไม่เพียงงาน SCG Foundation Family Day จะเป็นงานกระชับสัมพันธ์น้องพี่แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่น้องนักเรียนทุน SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี ว่าน้องๆ ที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนจะมีหลักประกันทางการศึกษาเพราะเด็กและเยาวชนคือทรัพยากรที่ล้ำค่าของประเทศ และมูลนิธิฯ เชื่อว่าการให้ ‘โอกาส’ ทางการศึกษาจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติในอนาคต