มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนำคณะผู้ประกอบการลัดฟ้าเข้าร่วมงาน“มหกรรมสินค้าและอาหารฮาลาลนานาชาติชิงไห่ 2016”

ฝากข่าว โดย :

Logo

เมื่อเร็วๆนี้ – ศูนย์วิจัยธุรกิจและกรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ สมาคมการค้าและการลงทุน-เอเซียนสากล จัดโครงการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ปี 2559 เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุน และเครือข่ายธุรกิจให้แก่ SMEs ไทยในตลาดต่างประเทศ โดยนำคณะผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน “มหกรรมสินค้าและอาหารฮาลาลนานาชาติชิงไห่2016” ณ นครซีหนิง มณฑลชิงไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน