มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือ ล็อกซเล่ย์ พัฒนาระบบการศึกษา ก้าวสู่ยุค Digital Learning System

ฝากข่าว โดย :

DSC_8432

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาระบบการศึกษาด้วยการนำเทคโนโลยสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในสื่อการเรียนการสอน เพื่อการก้าวไปสู่ Digital Learning System ตลอนจนการผลักดันรูปแบบการเรียนการสอน ไปสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามร่วมกับ นายธงชัย ล่ำซำ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเร็วๆ นี้