มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดอบรมหลักสูตร YEC-Leadership Program สร้างทักษะการเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่

ฝากข่าว โดย :

YEC-Leadership Program_UTCC

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตร YEC – Leadership Program (YEC-LP) ให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงจากทั่วประเทศ โดยมีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างทักษะการเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนอย่างมีคุณธรรม เริ่มอบรมตั้งแต่เดือนพฤจิกายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย