เปิดอบรมครู หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ฝากข่าว โดย :

เดือนภาษาอังกฤษ

หน่วยพัฒนาครูคลับอะคาเดเมีย เปิด อบรมครูหลักสูตรภาษาอังกฤษ นับชั่วโมงได้ เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ “หลักสูตรการบูรณาการการออกเสียงและสะกดคำภาษาอังกฤษในชั้นเรียน รหัสหลักสูตร 628041001 หลักสูตรที่จะให้ความรู้เรื่องหลักการสะกดคำจากเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากการทบทวนเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ ครูจะได้ฝึกทักษะการฟัง การออกเสียง และการสะกดคำอย่างถูกต้อง ซึ่งครูสามารถนำไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้

การอบรมเหมาะสำหรับ:

ครูชั้นอนุบาล

ครูสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน พร้อมทั้งช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

ครูชั้นประถมศึกษา

ครูสามารถนำความรู้ไปบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้

รายละเอียด

สถานที่: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.

วันที่อบรม: 17-18 ต.ค. 2563

ระยะเวลาการอบรม: 2 วัน รวมจำนวน 12 ชั่วโมง

พิเศษ!! ค่าลงทะเบียน: 2,500 บาท (จากปกติ 6,320)

โปรโมชั่นส่วนลดสมัคร 2 ท่าน ลด 5% และสมัคร 3 ท่าน ลด 10% ภายในวันที่ 5 ต.ค. เท่านั้น

น่ารัก ภาษาอังกฤษ = Cute 

เดือนภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มลงทะเบียน forms.gle/HaYDqabJxvn9muAJ9

สอบถามเพิ่มเติม: 081 958 0085 Line @clubacademia lin.ee/fX1JdTH

สูตรภาษาอังกฤษ

Related Posts