Home » ข่าวพีอาร์ » พัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ (BRAND’S Tutor Summer Camp)

พัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ (BRAND’S Tutor Summer Camp)

 

               ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สมาคมครูสอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ Thai-TESOL บัณฑิตแนะแนว และบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ (BRAND’S Tutor Summer Camp) ภายใต้โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปลายพัฒนาเทคนิคการสอนได้อย่างเข้าใจ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เปิดรับสมัครครูภาษาอังกฤษเข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และประกวดคลิปสื่อการสอนผู้ชนะเลิศจะได้ทุนไปศึกษาการสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศนิวซีแลนด์ ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

………………***………….…..

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คนึงนิตย์ อุรัตน์ , วีรุตย์ เจิมขุนทด

บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด โทรศัพท์  0 2718 3800-5  ต่อ 131, 137


Related Posts