พรูเด็นเชียล ประเทศไทย รายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ฝากข่าว โดย :

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย

เบี้ยประกันภัยรับรวม 1,789 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29 เปอร์เซ็นต์

  • เบี้ยประกันภัยรับปีแรก 545.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40 เปอร์เซ็นต์
  • ช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์เติบโตเพิ่มขึ้น 160 เปอร์เซ็นต์
  • เงินกองทุนอยู่ที่ 543 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
  • อยู่ในฐานะที่พร้อมที่จะสร้างความเติบโตในประเทศไทยต่อไป

วันที่ 1  กันยายน 2553 (กรุงเทพฯ) — บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล แห่งสหราชอาณาจักร แถลงผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2553 โดยบริษัทฯ       มีเบี้ยประกันภัยรับรวม (Total Premium) ทั้งสิ้น 1,789 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจ

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2553 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกรวมทั้งสิ้น 545.5 ล้านบาท เติบโตขึ้น                   40 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเติบโตเพิ่มขึ้น                160 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือกับบรรดาพันธมิตรธุรกิจที่แข็งแกร่ง รวมถึงพันธมิตรรายใหม่อย่างธนาคารยูโอบีและพันธมิตรเดิมคือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

ในปี 2552 บริษัทฯ มีเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมายสุทธิ 543 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า 122 ล้านบาท ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้ สำหรับในส่วนของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ทั้งกลุ่มมีเงินกองทุนส่วนที่เกินภาระผูกพันสูงถึง 3,400 ล้านปอนด์ หรือประมาณ173,400 ล้านบาท การเติบโตอย่างต่อเนื่องผนวกกับสถานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง เป็นเครื่องยืนยันถึงความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล และพรูเด็นเชียล ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

บินายัค ดัตตา กรรมการผู้จัดการ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) กล่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของบริษัทฯ ว่า

“ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2553 พรูเด็นเชียล ประเทศไทยมีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม ดังจะเห็นได้จากจำนวนเบี้ยประกันภัยรับรวมที่เพิ่มสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยรับปีแรกของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีแรก อยู่ที่ 545.5 ล้านบาท เติบโตขึ้น 40 เปอร์เซ็นต์ ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลเนื่องมาจากความทุ่มเทของพนักงาน และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทุกรายของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะในด้านของผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าหรือบริการที่เป็นเลิศก็ตาม

นอกจากนี้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายช่องทางทางการจัดจำหน่ายผ่านพันธมิตรธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้บริษัทฯ ขยายตัวได้อย่างรวดเร็วผนวกกับความแข็งแกร่งของพันธมิตรเดิมอย่างธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ทำให้ในช่วงครึ่งปีแรกมีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง160 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา

เหนือสิ่งอื่นใด ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ถึงความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ ดังจะเห็นได้จากเงินกองทุนซึ่งบริษัทฯ ดำรงไว้ในอัตราที่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ความสำเร็จทั้งหลายนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา”

แบร์รี่ สโตว์ กรรมการบริหาร พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย กล่าวว่า “ นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ พรูเด็นเชียลสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง รวมถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2553 ธุรกิจประกันชีวิตในภูมิภาคเอเชียของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลสามารถสร้างยอดขายได้สูงถึง 713 ล้านปอนด์ หรือเติบโตเพิ่มขึ้น 36 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นการเติบโตครอบคลุมทุกตลาดในภูมิภาค ดังจะเห็นได้จากผลการดำเนินงาน ที่พรูเด็นเชียล ประเทศไทยได้ประกาศในวันนี้”

อนึ่ง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้แถลงผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2553 ว่า มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิจากธุรกิจใหม่ จำนวน 1,655 ล้านปอนด์ เติบโตเพิ่มขึ้น 28 เปอร์เซ็นต์ มีผลกำไรจากการดำเนินงาน ตามมาตรฐานการรายงานของยุโรปเพิ่มขึ้นเป็น 1,677 ล้านปอนด์ เพิ่มขึ้น 35 เปอร์เซ็นต์ และมีกำไรจากธุรกิจใหม่ จำนวน 892 ล้านปอนด์ เพิ่มขึ้น 27 เปอร์เซ็นต์ ผลกำไรจากการดำเนินงาน ตามมาตรฐานการรายงานสากล อยู่ที่ 968 ล้านปอนด์ เพิ่มขึ้น 41 เปอร์เซ็นต์ โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจากผลการดำเนินงานในภูมิภาคเอเชีย โดยที่ภูมิภาคนี้ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเติบโตทางธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกองทุนส่วนที่เกินภาระผูกพันสูงถึง 3,400 ล้านปอนด์ หรือประมาณ173,400 ล้านบาท       ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

———————————————————

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

วิลาสินี  กาญจนสิงหาสน์, จามิกร  รัตนสุนทรากุล

แผนกประชาสัมพันธ์, บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

โทร. 0 2352 8184 , 0 2352 8186  โทรสาร 0 2237 1184

e-mail : [email protected]