พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ฝากข่าว โดย :

พระราชทานปริญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2562 ณ อาคารอำนวยการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 4 ม.ค.64 เวลา 15.00 น

Related Posts