พระนครศรีอยุธยาเดินหน้าปลูกกัญชาเมดิคัลเกรดภายในโรงเรือนแบบธรรมชาติ

ฝากข่าว โดย :

แยกต่างจังหวัดมอเตอร์ไซต์โรงพยาบาลโรงพยาบาลที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวิธีการสอนวิธีการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพภูมิลู่ภาคกลางเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและผู้ป่วยจากสารเสพติด สูบบุหรี่ได้มากขึ้น

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ชุมชนคลองเตยอำเภอบางปะอินพระนครศรีอยุธยานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลสมาชิกกลุ่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นภัยในเปิด“ โครงการปลูกพืชในรูปแบบโรงพยาบาล (Greenhouse)” โดยมีวัชร์ฉัตร์บางปะอิน ส่งต้อนรับและคณะผู้บริหารระดับจังหวัดเเละผู้บริหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมงานโดยมีแขกรับเชิญพิเศษอย่างนพ. สมยศกิตติมั่นคงหมอดังเจ้าของดร. สมยศและคุณอร่ามสกุล (ลุงดำเกาะเต่า) นัก พัฒนาสายพันธุ์กัญชาไทยมาร่วมจัดเสวนาเรื่องหลักการใช้หลักการในการรักษาโรค

 

นายสุรศักดิ์แถลงว่าการจัดระเบียบให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ระบบมีสิทธิในการรักษาอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกระดับสูงต่ำได้เกิดขึ้นซึ่งระบบปฏิบัติการเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออก ใต้ที่ขออนุญาตในการใช้เครื่องมือทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งที่นี่ถือเป็นแห่งแรกในต่างจังหวัดจุดต่าง ๆ เพื่อหลักการผลิตระบบเมดิเผาที่มีคุณภาพเพื่อนำไปผลิต 16 ตำรับยาแผนไทยที่มีแอลกอฮอล์ ผสมและผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชาตำรับหมอสมุนไพรเพื่อไว้ให้บริการด้านข้างแก่ผู้เฒ่าชาวบ้านพระนครศรีอยุธยาต่อไป

 

นายแพทย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานพ. พีระอารีรัตน์ต่อว่ากระทรวงการคลังได้เห็นถึงความต้องการใช้อำนาจทางการแพทย์ในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นซึ่งไปใช้รักษาผู้ป่วยยังต้องอยู่ใต้ความดูแลของแพทย์ที่ ได้ผ่านการอบรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลผลการรักษาเพื่อนำไปศึกษาวิจัยทางคลินิกเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงวิชาการที่เป็นระเบียบสำหรับเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยเพื่อนำยาจากไป ใช้ในการรักษาโรคหรืออาการของโรคต่าง ๆ อีกทั้งยังจะช่วยลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศได้ต่อไป

นางธัญยธรณ์ธัญสิริพิสิฐผู้อภิปรายกล่าวว่าถ่อยต่อไปถึงชุมชนจะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบกะหล่ำปลีและขนให้มีรูปแบบเช่นยาเม็ดครีมแผ่นแปะยาคุมเจลเพื่อให้ผู้แก่ได้ อย่างเหมาะสมอีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงที่ได้รับความเคารพสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เช่นกัน

นายชาญชนกสุขเนาวรัตน์การประชุมที่ปรึกษาและคณะทำงานได้ไม่ว่าทางโครงการได้เชิญนายวรพงศ์เพิ่มพูนด้านต่าง ๆ ด้านล่างของดินที่ใช้ในการเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยีคุณภาพสูงที่นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นดินปลูกพืชเมดิตรวจวัดเช่นเดียวกับต่างประเทศรวมถึงการนำเทคโนโลยี IOT (Internet of things) มาร่วมบันทึกข้อมูลและบริหารจัดการกิจกรรมการเพาะปลูกในพื้นที่ซึ่งสามารถสั่งงานระยะไกลและตรวจสอบความชื้นช่องแคบบนอากาศและ รวมดินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยนำคิวอาร์โค้ดมาใช้เพื่อตรวจสอบย้อนกลับตามแนวทางเกษตร 4.0 ของภาครัฐเพื่อสำรองข้อมูลการศึกษาและพัฒนาวิธีการปลูกพืชเพื่อเพิ่มคุณภาพสารสำคัญและลดการผลิตช่อดอก กัญชาต่อไปในมาตรา