พนักงานจิตอาสา NPS ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน

ฝากข่าว โดย :

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดยพนักงานจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ในบริเวณวัดเขาเจริญสุข ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน เป็นการพัฒนาวัดซึ่งเป็นสถานที่รวมใจของชุมชนและแสดงถึงความร่วมมืออันดีของหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และประชาชนทั่วไป