ผอ.โรงพยาบาลบางปะกงรับมอบชุด PPE จาก เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด

ฝากข่าว โดย :

ตัวแทน นาย สุธน คุณรักษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE : Personal Protective Equipment) จำนวน 130 ชุด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

เมื่อเร็วๆนี้  บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ดำเนินกิจกรรม CSR  ในโครงการ ACC “ ส่งมอบกำลังใจให้ รพ.” สู้ COVID-19 ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานผู้ที่ต้องดูแลคนไข้ มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา จึงได้จัดโครงการดังกล่าว นำโดยนายธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ ตัวแทนบริษัทและเป็นผู้ดูแลกิจกรรม CSR พร้อมด้วยทีมงาน  ได้สนับสนุนชุด PPE  จำนวน 130 ชุด ให้กับ  “ โรงพยาบาลบางปะกง “  อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ACC ขอขอบคุณในความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเราพร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในยามวิกฤตนี้และขอร่วมต่อสู้เพื่อให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน

 

 

ที่มาของข่าว

ธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์

หน.ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร บ.เอเชี่ยน เคมิคัลจำจัด

www.acc1976.com