ร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5

ฝากข่าว โดย :

ปัญหา PM2.5

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา (กลาง) เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ “บทบาทภาคธุรกิจไทย TBCSD ในการร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5” โดยมี กฤษณ์ อิ่มแสง, ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี, กิตติพันธ์ จันทาศรี, ชาติวุฒิ วังวล พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรสมาชิกภาคธุรกิจชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ร่วมนำเสนอข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 และแนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมนำเสนอบทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5 จากกลุ่ม TBCSD ที่จะนำไปขับเคลื่อนและเสนอแนะในระดับนโยบายต่อไป ณ ห้องประชุมสวนสน ชั้น 6 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อาคาร ENCO B กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้