NPS จัดกิจกรรม รักษ์แม่น้ำปราจีนบุรี ปล่อยพันธุ์ปลา 200,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรี

ฝากข่าว โดย :

ปราจีนบุรี ปล่อยพันธุ์ปลา

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “โครงการรักษ์แม่น้ำปราจีนบุรี” โดยได้ปล่อยพันธุ์ปลาที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในแม่น้ำปราจีนบุรี อาทิ ปลายี่สก ปลาตะเพียน ปลาคัง จำนวน 200,000 ตัว ลงสู่ปากคลองชะลองแวง ที่จะไหลออกสู่แม่น้ำปราจีนบุรี ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อขยายพันธุ์ปลา สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน