ปทุมวัน น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

ฝากข่าว โดย :

ปทุมวัน

รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบัน เทคโนโลยีปทุมวัน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน